/ / Ekspertizė yra kas? Egzaminas

Kas yra egzaminas? Egzaminas

Ekspertinis tyrimas yrapaklausa. Šiuolaikinis gyvenimas yra labai sudėtingas, ir tapo madinga atsižvelgti į specialistų nuomonę konkrečiu klausimu, daugeliu atvejų ekspertizė yra privaloma priemonė. Kiekvienas toks atvejis yra nustatytas įstatyme.

Bendroji ekspertizės samprata

Egzaminas yra atliktas tyrimasremiantis standartais, procedūromis, jeigu jie yra apibrėžti kartu su išvados ar išvadų rezultatais. Tai atlieka arba pripaţinti pripaţinti ekspertai, arba pakviestieji sertifikuojami asmenys, kurie buvo apmokyti.

patirtis yra

Egzaminas pateikiamas irvalstybės ir nevalstybinės institucijos. Kai kuriuose tyrimuose nereikalingas rimtas žmonių skaičius. Pavyzdžiui, kovos su korupcija ekspertizę sąskaitas atlieka nedidelė specialistų grupė.

Klientas gali būti valstybė arbaprivatus asmuo. Ši išvada gali būti leidimo tam tikriems veiksmams gauti procedūros dalis. Visų pirma, urbanistinio planavimo arba žemės tvarkymo dokumentų tyrimas.

Socialinė patirtis yra pasitenkinimasViešoji iniciatyva valdžios institucijos klauso jos rezultatų, jei tie, kurie ją atliko, yra pripažinti ekspertai ir siekia išvengti visuomenės švietimo.

Kokie tipai

Praktiškai egzistuoja maždaug tokios egzaminų grupės:

 • valstybė;
 • nevalstybinė;
 • teisminis;
 • neteisminis;
 • privalomas įstatymas;
 • Šalių nuožiūra.

Vertinimo kriterijų vykdymo procesą gali nustatyti šalys arba valstybės taisyklės.

socialinė patirtis

Valstybinė patirtis atliekama įstatymų numatytais atvejais. Dažniausiai tokie pavyzdžiai yra teismo ekspertizė (ar netgi kai kurie iš jų).

Elgesys gali būti patikėtas vienam asmeniui ir keliems asmenims.

Kas vyksta

Specialisto pasirinkimas priklauso šalims ar teismui, jei tai yra teismo procesas. Paprastai pasirenkama viena iš specializuotų įstaigų, jei jų nėra, tada jie kreipiasi į Vidaus reikalų direktorato ECC.

Jei mes kalbame apie žemės tvarkymo patikrinimą, projekto dokumentaciją, procesą teikia institucija ar institucija, kuri patvirtina, kad priimtieji dokumentai atitinka teisės aktus.

Ryškus pavyzdys - tai ekologinė ekspertizė, atliekama sprendžiant žemės paskirties keitimo klausimą.

Kokie ekspertai vadovaujasi?

Procedūra paprastai yra išsamiai išdėstytareguliavimo sistema. Ekspertai vadovaujasi rekomendacijomis, užsakymais, protokolais ir kitais dokumentais, kuriuose aprašoma, kaip ir ką daryti. Jas dažnai naudoja suinteresuotosios šalys: tyrėjai, teisėjai, teisininkai - įvertinti gautas medžiagas.

Pavyzdžiui, MVĮ - valstybės žinios,asmens gebėjimo dirbti praradimo laipsnis. Be bendrosios nuostatos, pateikiamas kriterijų, pagal kuriuos skiriama invalidumo grupė, ir darbo pajėgumų lygio, aprašymas.

valstybinė patirtis

Atsargiai reguliuojamas medicinos prietaisasSveikatos apsaugos ministerijos ekspertizė ir jos pirmtakai išleido keletą dokumentų, susijusių su viso egzamino egzamino atlikimu. Atskirti padaliniai gali išleisti bendrus pavedimus.

Egzaminą reglamentuoja didelė norma norminė medžiaga.

Kaip yra

Egzamino tikslas yra rasti atsakymusklausimai. Vienu atveju sąrašą išrenka tyrimą atliekančios institucijos arba teismas, kuris nusprendžia ginčą, kitame atveju jis nepasikeičia. Pavyzdžiui, projekto kompetencija yra viena ir ta pati veiksmų grupė.

ekspertizė

Kaip tyrimo objektas, gali veikti viskas:

 • dokumentai;
 • medžiagų pavyzdžiai;
 • žmogaus kūnas;
 • mechanizmai;
 • video, garso medžiagos.

Objekto pasirinkimas priklauso nuo eksperto nustatyto tikslo.

Teisme ekspertas turi teisę:

 • paklauskite šalių klausimų;
 • prašyti teismo papildomų medžiagų;
 • jei jis mano, kad jis galės parodyti išsamesnį vaizdą.

Tuo pačiu metu jis gali būti pakviestas tardyti, kad pateiktų papildomų paaiškinimų.

Savo veikloje specialistai dažnai yra riboti. Rengdamos nuomonę dėl teismo bylos, jiems draudžiama savarankiškai atrinkti pavyzdžius, bendrauti su kuo nors iš proceso dalyvių, esančių ne tyrimo įstaigos ar teisėjo.

Tyrimų metu leidžiama dalyvauti šalyse, išskyrus:

 • atlikti psichiatrinį egzaminą;
 • pašalinių asmenų buvimas pakenks įprastam egzaminui.

Eksperto teisės daugiausia priklauso nuo egzamino tikslo, teismų ekspertai turi konkretų statusą.

Rezultatai

Rezultatai yra išdėstyti išvadoje, ekspertas privalo pasirašyti jį, jei būtina, rezultatus patvirtina jo vyriausiasis.

Atliekant bandymus egzaminas yra vienas iš įrodymų, teisėjas turi teisę jį ignoruoti, jei tai prieštarauja bylos medžiagoms (įrodymams, dokumentams).

Dažnai išvadose yra prieštaravimų arba yra neišsamių: nėra atsakymų į visus iškeltus klausimus arba jų nepakanka norint išsiaiškinti visą vaizdą.

patirtis yra

Tuščių lapelių užpildymas yra pasiteisinimas tolesniam tyrimui. Pakartotinis egzaminas yra naujas specialistų atliktas tyrimas, nors toje pačioje institucijoje kaip ir anksčiau.

Atsižvelgiama į ne teismo medicinos egzaminų rezultatustikrai. Visų pirma, MVĮ rezultatai, projekto dokumentų tyrimas negali būti ignoruojami. Įstatymas suteikia teisę apskųsti juos administracine ar teisine tvarka.

Nepriklausomai nuo pasirinkimo būdų,turėtų būti įtrauktas kitas specialistas, galintis pagrįstai pateisinti išvadų netikslumą ar jų netikslumus. Žinoma, gali būti atsižvelgiama į akivaizdžių klaidų nuorodas, tai yra teismo procesų norma. Administracinio skundo atveju privalomas kitas eksperto dalyvavimas.

Paprastai patirtis yra įprastas reiškinysbaudžiamosiose ir teisminėse bylose, taip pat tikrinant dokumentus, leidžiančius gauti tolesnius leidimus, susijusius su piliečių įgyvendinimu projektų ar teisių.

Skaityti daugiau: