/ Eksperto nuomonė: pavyzdys. Pagrindas ir imties sudarymas

Ekspertų išvados: pavyzdys. Pagrindas ir imties sudarymas

Kodėl man reikia eksperto nuomonės? Pavyzdys dažniausiai yra susijęs su bylomis, tai yra, žinoma, yra, tačiau jos taikymas neapsiriboja tik jomis. Įvairūs reikalavimai jo elgesiui ir rinkimui taip pat yra įvairūs.

Ekspertų nuomonės samprata

Ekspertizė - specialistų moksliniai tyrimaiatitinkama sritis, kurios tikslas - atsakyti į klausimus, reikalaujančius specialių žinių. Įtakos turi mokslo, meno ir technologijų sritys. Ekspertų išvados - pavyzdyje galima rasti straipsnyje - yra tyrimų rezultatų ir išvadų specialistai.

ekspertų nuomonės pavyzdys

Šios srities teisės aktai yra gana plati. Tarp įstatymų galima pažymėti:

 • Teisės, valstybės ekspertų veiklos įstatymas.
 • Procesinių kodeksų nuostatos dėl egzaminų.
 • Kiti įstatymai ir aktai.

Pastarieji yra miesto planavimo kodeksas, vertinimo įstatymas, techninis reglamentas ir tt, šis skirtumas yra susijęs su tuo, kad kiekviena sritis turi savo ypatybes.

Paprastai kalbant, ekspertų nuomone, kas baigiasi ekspertų tyrimais ar tyrimais, jei darbas buvo atliktas grupėje.

Teismo ekspertizė

Tai apima specialiųjų įstaigų, kurios nebūtinai yra valstybinės, veikla, kuri išlaikė sertifikavimą. Jų veiklą teikia apmokyti specialistai.

Pagal įstatymą visų pirma valstybės organizacijos numato teisėsaugos institucijų poreikius baudžiamosiose bylose.

Ekspertų egzaminus civilinėse bylose juos vykdoJei regione nėra tokios organizacijos, kuri galėtų atlikti tyrimą. Beveik visur yra nepriklausomo eksperto centro. Visi jie, nepriklausomai nuo statuso, teikia mokamas paslaugas.

Koks skirtumas tarp teismo ekspertizės?

 • teismas, tyrėjas ar tyrėjas;
 • ekspertas ne tik civilinę atsakomybę, bet ir baudžiamąją atsakomybę už atsisakymą atlikti ekspertizę ar tyčinį neteisingų rezultatų pateikimą.

nepriklausomos ekspertizės centras

Išimtis yra tai, kad notaras nustato egzaminąkaip buvo priimtas sprendimas pradėti bylą teismo procese. Paprastai tai atliekama siekiant užtikrinti įrodymus (pvz., Įvertinti potvynių žalą ir nustatyti jos priežastis), nes tai bus neįmanoma laiku.

Tyrimo reguliavimas skiriasibaudžiamojo proceso metu čia darbas dėl paskyrimo, klausimų formulavimo, vertinimo pirmiausia yra tyrėjas ar tyrėjas. Žinoma, jei reikia, panašius veiksmus atlieka teisėjai.

Pagrindinė reguliavimo sistema

Eksperto nuomonės formą sąlygoja departamento reikalavimai, pavyzdžiui, Ekonominės plėtros ministerija priėmė keletą aktų, susijusių su įvertinimo vertinimu.

Atitinkamus aktus priima Teisingumo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija jiems pavaldžių organizacijų. Panašiai veikia ir Vidaus reikalų ministerija.

Taigi, prieš studijuodami rezultatą, turėtumėte studijuoti ekspertų nuomonę, pavyzdį iš atitinkamos srities ir departamento užsakymų.

Teismų praktikoje atsispindi tai, ką teisėjai dažniau atkreipia dėmesį į tą ar tą atvejį.

Turinio reikalavimai

Išvada parengta ir ant blankų, ir į įprastą lapą.

Tai nurodo:

 • data, vieta (miestas, miestas);
 • institucijos pavadinimas;
 • vykdyta veikla;
 • atsakymai į klausimus ar kitas išvadas, priklausomai nuo įstatymo reikalavimų;
 • parašai ir antspaudai.

Privaloma nurodyti asmenų, atsakingų už išvadą, pareigybes ir vardą ir pavardę.

Atsakomybė už nesąžiningumąmuitai nustatomi įstatymais ir automatiškai suteikia teisę į kompensaciją. Tuo pačiu metu, tyrimo pareigūnas ar teisėjas sprendime nurodo Baudžiamojo kodekso straipsnius, skiriant teismo ekspertizę. Priešingu atveju nėra pagrindo prisiimti baudžiamąją atsakomybę. Taisyklės vienodai taikomos ir valstybinei institucijai bei nepriklausomos ekspertizės centrui.

ekspertų nuomonės forma

Kaip apskųsti egzamino rezultatus

Ar ekspertų nuomonė atšaukiama? Tai nėra pavyzdys. Jei kalbėsit apie teismo ekspertizę, jos rezultatus, jų paraiška bus apskųsta kartu su visu sprendimu. Nepaisant to, kad jį sudarė specialistai, teismas neturi sutikti su juo.

Šalys turi teisę į tašką prieštaravimų su atveju, aplinkybes, o teisėjas gali paskirti naują tyrimą arba ignoruoti savo išvadas.

Kitų tipų žinių srityje yra kita procedūra, pavyzdžiui, dėl miestų plėtros patirties. Yra specialus dokumentas, kuriame yra:

 • reikalavimai skundui;
 • nagrinėjimo veiksmų algoritmas;
 • pagrindas priimti pakeitimą arba visiškai panaikinti pirminės išvados išvadas.

Kitais atvejais, pavyzdžiui, vertinimo klausimu, įstatymas leidžia suinteresuotoms šalims paprašyti teismo pripažinti, kad rezultatai yra neteisėti.

ekspertų tyrimai

Dažniausiai sprendimas, priimtas remiantis tyrimų rezultatais, yra panaikintas teisme, jei dalyvauja kitas ekspertas.

Skaityti daugiau: