/ / Teisinių faktų koncepcija ir rūšys. Teisiniai faktai civilinėje teisėje

Teisinių faktų sąvoka ir rūšys. Teisiniai faktai civilinėje teisėje

Kaip žinome, teisė iki šiol yrapagrindinis viešųjų ryšių reguliuotojas visame pasaulyje. Jo formavimas vyko visoje žmonijos istorijoje. Todėl šiandien teisė yra holistinis, daugialypis ir universalus visuomenės koordinavimo mechanizmas, kuris vieną kartą išstumia religiją ir smurtą.

Teisinė sritis reguliuoja santykiustarp žmonių. Jie turi savo vardą - teisinius santykius. Ši kategorija yra pagrindinė visoje teisinėje pramonėje, nes ji grindžiama teisės diferencijavimu. Tuo pačiu metu pats teisinis santykis yra struktūrinis reiškinys. Jų sistema apima tam tikrus objektus ir dalykus. Tačiau laikas, kai kyla teisiniai santykiai, taip pat yra labai įdomus. Jis yra susijęs su tam tikrais faktais, kurie yra teisinio pobūdžio. Pateikta kategorija daug kartų buvo nagrinėjama teisės teorijoje. Todėl remiantis esamais moksliniais tyrimais mes stengsimės nustatyti teisinių faktų sąvoką ir tipus, taip pat jų ypatybes.

koncepcija ir teisinių faktų rūšys

Kategorijos vieta šiuolaikinėje jurisprudencijoje

Teisės ir moralės normos, struktūros bruožaiteisës santykiai yra visi valstybës ir teisës pagrindai. Tai reiškia, kad šie veiksniai formuoja dabartinę visuomenės reguliavimo sistemą. Šiuo atveju esminis teisės pagrindas yra teisiniai santykiai, nes būtent tie, kuriems taikomos tam tikros teisinės normos. Mokydami šią kategoriją mokslininkai nustatė, kad žmonių sąveika nėra tokia pati. Šis procesas vyksta dėl tam tikro realybės fakto, kuris yra labai svarbus veiksmas. Taigi buvo nustatyta, kad teisiniai santykiai kyla iš tam tikrų teisinių faktų. Šis atradimas tapo tiesa naujovėmis jurisprudencijoje. Todėl teisiniai faktai kaip atskira kategorija įvedė pagrindinius valstybės ir teisės principus. Norėdami suprasti pateikto reiškinio savybes, būtina išsamiai išnagrinėti savo požymius, rūšis ir, žinoma, jų specialias funkcijas.

valstybės ir teisės pagrindai

Teisinių faktų sąvoka

Mokslinėje aplinkoje yra daug skirtingųnuomonės apie anksčiau minėtos kategorijos problemas. Kitaip tariant, kiekvienas advokatas savo nuožiūra reiškia teisinio fakto esmę. Toks doktrininių sprendimų įvairovė atsiranda dėl to, kad sąvoka nėra teisiškai įgyvendinama. Todėl labai sunku išskirti bendrą teisminio fakto sprendimą. Vis dėlto moksle yra klasikinis problemos vaizdas. Pasak jo, teisiniai faktai yra gyvenimo aplinkybės, turinčios įtakos teisinių santykių atsiradimui, nutraukimui ar pasikeitimui. Be to, tokie realybės momentai turi tam tikrų teisinių pasekmių. Paprasčiau kalbant, teisinis faktas yra įstatymo pradžia. Pasibaigus tam tikram faktui, teisinė pramonė pradeda veikti visiškai.

Pagrindinės kategorijos ypatybės

Teisinių faktų sąvoka ir rūšys yra,Žinoma, svarbūs viso reiškinio komponentai. Tačiau reikšmingų realybės aplinkybių požymiai taip pat turi didelę reikšmę. Yra keletas pagrindinių dalykų, kuriais remiantis apibūdinami teisiniai faktai.

  1. Pateikta kategorija yra tikroji žmogaus gyvybinės veiklos tam tikru laikotarpiu reali aplinkybė.
  2. Teisinę reikšmę turintys faktai yra numatyti galiojančių teisės aktų teisinių normų nuostatose. Tai reiškia, kad kategorija išreiškiama norminių aktų nuostatomis.
  3. Teisinis faktas yra prasminga informacija apie reguliuojamų santykių rūšį. Apibūdinimas rodo jo rūšį, dalykų skaičių ir teisėtumą.
  4. Teisinių faktų atsiradimas visais atvejais sukelia tam tikrų teisinių pasekmių.

Pateiktos funkcijos išskiria institutą iš daugybės kitų panašių kategorijų. Teisinių faktų sąvoka ir rūšys leidžia ją išnagrinėti iš visų įmanomų perspektyvų.

Pramonės padalinys

Reikia pažymėti, kad teisiniai faktaiegzistuoja kiekvienoje teisinėje srityje. Kitaip tariant, atsižvelgiant į konkrečią pramonę, tikrovės aplinkybės sukurs visiškai skirtingą pobūdį ir teisinių santykių tipą. Paimkite, pavyzdžiui, teisinius faktus civilinėje teisėje. Paprastai su jais susijęs paveldimų, privalomų, draudimo ir kitų rūšių teisinių santykių atsiradimas. Tuo pačiu metu, kaip suprantame, civilinės teisės faktiniai faktai nėra vieninteliai jų esme. Ši kategorija randama kitose pramonės šakose. Tokios baudžiamosios teisės įstaigos kaip atsakomybė, bausmė, atleidimas nuo atsakomybės egzistuoja tik esant dabartinių teisės aktų sąlygoms.

teisiniai faktai civilinėje teisėje

Kategorija klasifikacija

Teisinių faktų svarba konkrečioje pramonėjedaugiausia priklauso nuo jų rūšies. Tuo pačiu metu galima klasifikuoti visas realiosios veiklos aplinkybes, remiantis daugybe skirtingų momentų. Šiandien teisiniai faktai suskirstomi pagal:

  • teisinių pasekmių pobūdis;
  • valios savybė;
  • kiekybinė teisinio fakto sudėtis.

Žinoma, galima atskirti kitą klasifikacijągrupė Galų gale, teisinių faktų tipų idėja yra tiesiogiai susijusi su moksliniais tyrimais. Tačiau grupių sąrašas yra visuotinai priimtas.

Teisinių faktų rūšys, nustatytos remiantis teisinėmis pasekmėmis

Mokslinėje literatūroje reikšminga teisinėaplinkybės paprastai susideda iš įstatymų formavimo, įstatymų laikymosi ir įstatymų kaitos. Kiekvienas iš jų įtakoja supančią tikrovę savo pačių būdu, kuri pasireiškia tam tikromis teisinėmis pasekmėmis. Teisės formuojantys faktai sukelia teisinius žmonių santykius. Puikus pavyzdys yra asmens įdarbinimas į darbą, juridinio asmens registracija ir kt. Visiškai priešinga kategorija yra teisingi faktai.

teisinės reikšmės faktų nustatymas

Kaip jau minėjome anksčiau, yra trečioji rūšispristatytas svarbių realybės momentų grupei. Tai yra teisingi veiksniai. Jau seniai jų egzistavimas mokslinėje bendruomenėje nebuvo pripažintas. Tačiau negalima visiškai paneigti šios kategorijos, nes ji egzistuoja. Pavyzdys yra teisiniai santykiai dėl būsto mainų.

Teisinių veiksnių tipai pagal valios galią

Antroji klasifikacinė grupė apimateisiniai momentai, pavyzdžiui, įvykiai ir veiksmai. Jie yra padalijami tarpusavyje, priklausomai nuo šalių dalyvavimo jų atsiradimo laipsnyje. Pavyzdžiui, įvykis yra teisinis faktas, kuris objektyviai nepriklauso nuo asmens sąmonės ir valios. Tai yra stichinės nelaimės, technogeninės katastrofos ir kt.

Kalbant apie veiksmus, jie yrasavanoriški veiksniai, kylantys iš asmens, vykdančio savo veiklą. Tokie teisiniai faktai gali atitikti nustatytas teisines normas arba viršyti juos. Ši akimirka savo ruožtu leidžia atskirti kategorijos potipius, ty: teisėtus veiksmus ir neteisėtus. Šiuo atveju teisinių faktų atsiradimas bus susijęs su kitokiu pobūdžiu kiekvieno asmens veikla atskirai. Taigi, teisėti veiksmai yra visuotinai pripažinti, leistini ir skirti teigiamam, socialiai reikšmingam rezultatui pasiekti. Jų įgyvendinimas nėra draudžiamas ir nuteistas. Kalbant apie neteisėtus veiksmus, jie skirstomi pagal visuomenės grėsmės laipsnį. Baudžiamieji nusižengimai šioje byloje yra nedideli nusikaltimai.

teisinių faktų sąvoka
Jie atneša nereikšmingą žalą visuomenei. Nusikaltimai yra rimčiausia nusižengimų rūšis. Visuomenės tokių faktų pavojaus lygis yra didžiausias. Už nusikaltimus yra didžiausia atsakomybė.
teisinės reikšmės faktai

Teisinių faktų skirtumas kiekybiniu požiūriu

Reikia pažymėti, kad ne visiteisiniai santykiai kyla iš vienos svarbios gyvenimo aplinkybės. Todėl įprasta dalytis teisiniais faktais kiekybiniu požiūriu. Pagal šią klasifikaciją yra paprastos ir sudėtingos gyvenimo aplinkybės.

Pirmoji rūšis teisinių faktų atskiraisukelia teisinius santykius. Savo ruožtu kompleksiniai faktai atsiranda tam tikroje sistemoje, be kurios tam tikros rūšies socialinė sąveika nebus. Puikus pavyzdys yra pensijų santykis, kuris egzistuoja tik tuo atveju, jei asmuo turi visą pilietinę galią, darbo patirtį ir, žinoma, tam tikros Rusijos Federacijos įstaigos sprendimą. Šiuo atveju teisinis faktas nustatomas atsižvelgiant į jo sistemines sritis.

teisiniai faktai yra

Svarbių teisinių veiksnių funkcijos

Bet kokia mokslinė kategorija egzistuoja. Kitaip tariant, teisiniai faktai turi savo veiksmų ar funkcijų kryptį, nes jie paprastai vadinami. Jie parodo visuomenės teisinio reguliavimo svarbą ir vaidmenį. Taigi šiandien skiriamos tokios teisinių faktų funkcijos:

  • užtikrinant santykių kaitą, išvaizdą ir nutraukimą;
  • teisėtumo garantija;
  • preliminarus poveikis teisiniams santykiams ir kt.

Verta paminėti, kad funkcijos padeda gamintiteisinės reikšmės faktų nustatymas. Paprastai tokių aplinkybių nustatymas atliekamas remiantis konkrečių teisės normų nuostatomis. Tačiau, jei teisės aktai nereglamentuoja jokių teisinių santykių, teisinės reikšmės faktų nustatymas atliekamas remiantis tomis pirmiau pateiktomis veiklos sritimis. Kitaip tariant, santykiai tarp dalykų bus reikšmingi.

Išvada

Taigi, mes bandėme išsiaiškinti sąvoką ir tipusteisiniai faktai. Apibendrinant reikėtų pažymėti, kad kai kuriems šios kategorijos taškams vis dar reikalingi tam tikri pakeitimai. Galų gale, visas mūsų valstybės teisinio reguliavimo mechanizmas priklausys nuo jo mokslo nuostatų kokybės.

Skaityti daugiau: