/ / Juridinio asmens, sąvokos ir funkcijos ženklai.

Juridinio asmens, sąvokos ir funkcijos ženklai.

Juridinis asmuo yra ne daugiau kaip aorganizacija, turinti ekonominį valdymą, nuosavybės ar veiklos valdymo bet kokį atskirą turtą, taip pat savo įsipareigojimus, ši nuosavybė yra atsakinga. Tokia organizacija savo vardu gali naudotis ir įgyti asmenines neturtines ir nuosavybes teises, būti atsakovu ir ieškovu teisme, prisiimti įsipareigojimus. Juridiniai asmenys turi savo sąmatą ir balansą.

Juridiniai asmenys: sąvoka, ženklai, klasifikacija.

Juridiniai asmenys vadinami specialiais subjektais, kurie turi tam tikrų ypatybių, kurios yra suformuotos ir nutrauktos specialia tvarka.

Prieš svarstydami ženklus ir tipusjuridiniai asmenys, būtina suprasti, kokias funkcijas atlieka ši įstaiga. Visų pirma, tai kolektyvinių interesų formulavimas. Teisminių įmonė susitaria ir organizuoja vidinius santykius tarp jos dalyvių, o taip pat konvertuoja savo valią į visos organizacijos valios, leidžianti ją veikti, šiuo atveju savo vardu civilinėje apyvartoje. Antroji funkcija yra kapitalo sujungimas. Tai reiškia, kad juridinis asmuo (ypač akcinė bendrovė) yra optimali ilgalaikio kapitalo centralizavimo forma. Trečioji funkcija - apriboti verslo riziką. Dalyvio nuosavybės riziką gali riboti indėlis į bet kurios konkrečios įmonės kapitalą dėl juridinio asmens struktūros. Ketvirta funkcija yra pinigų valdymas. Tai reiškia galimybę lanksčiau naudoti kapitalą, priklausantį vienam asmeniui įvairiose verslo veiklos srityse.

Juridinio asmens ženklai yra ne kas kitaBūdingos vidinės savybės, kurių kiekviena yra būtina. Ir visi kartu juridinio asmens požymiai pakanka pripažinti organizaciją kaip civilinės teisės objektą.

Juridiniai asmenys Rusijos Federacijojeprivalo išlaikyti valstybinės registracijos tvarką, ir dauguma jų turi antspaudus, banko sąskaitas, tačiau tai tik išoriniai požymiai, kurie nevisiškai atspindi juridinio asmens esmę.

Šiuo metu juridinio asmens požymiai suskirstyti į keturias grupes:

1. Juridinio asmens pasireiškia savo organizacinę vienybę tam tikrą hierarchiją ir pavaldumo valdymo organų (kolegialių arba vienintelis), kuris sudaro jos struktūrą. Be to, jis aiškiai ir tiksliai reglamentuoja visus dalyvių santykius.

2. Juridinio asmens ženklai tęsia tokį ženklą: atskiros nuosavybės pagalba sukurta materialinė bazė šio subjekto veiklai. Bet kokiai praktinei veiklai reikalingos atitinkamos priemonės: žinios, techninė įranga, pinigai. Atsižvelgiant į tai, juridinio asmens nuosavybės atskyrimas yra ne kas kita, kaip tokių priemonių suvienijimas į visą šios organizacijos nuosavybės kompleksą, taip pat jo atskyrimas nuo nuosavybės, priklausančios kitiems asmenims.

3. Trečiasis ženklas - bet kuris juridinis asmuo yra atsakingas tik už savo įsipareigojimus.

4. Ketvirtasis ženklas - tai, kad juridinis asmuo veikia civilinėje apyvartoje tik savo vardu, jis turi galimybę įgyti, įgyvendinti pilietines teises, atlikti savo pareigas savo vardu. Be to, jis gali veikti kaip atsakovas ir ieškovas teisme. Ši funkcija laikoma galutine ir tuo pat metu yra tikslas, kuriuo juridinis asmuo iš tikrųjų yra sukurtas.

Skaityti daugiau: