/ / Socialiniai darbuotojai - tai žmonės, kurie rūpinasi neapsaugotais gyventojų sluoksniais

Socialiniai darbuotojai - tai žmonės, kurie rūpinasi neapsaugotais gyventojų sluoksniais

Socialiniai darbuotojai yra profesionalai,teikiant pagalbą ir paramą kai kurioms silpnai saugomoms ar visiškai nesaugomoms gyventojų sluoksniams. Šios kategorijos gali būti tokie piliečiai: pensininkai, vieniši seni žmonės, neįgalūs asmenys, pabėgėliai, nepalankioje padėtyje esančių šeimų vaikai, našlaičiai arba atsisakymai. Kitaip tariant, ta gyventojų dalis, kuri patiria tam tikrų su užimtumu susijusių sunkumų, taip pat žmones, kurie patyrė profesines traumas. Socialiniai darbuotojai - tai žmonės, kurių veikla yra skirta tam, kad būtų pagerinta joms patikėta piliečių materialinė ir gyvenimo būklė užtikrinant jų socialinę ir teisinę apsaugą.

socialiniai darbuotojai

Pagrindiniai socialinio darbuotojo funkciniai uždaviniai:

- stebėti ir identifikuoti asmenis, kuriems reikia pagalbos, taip pat jų priežiūrą ir konsultavimą;

- priėmimų, konsultacijų ir pokalbių organizavimas;

- reguliarių vizitų į globos vietą, jo gyvenimo ir jo gyvenimo sąlygų stebėsenos įgyvendinimą;

- savo paties intervencijos pobūdžio ir masto nustatymas probleminių klausimų atveju;

- tam tikrų socialinių struktūrų veiklos koordinavimas ir priežiūra (pavyzdžiui, kreipiantis į teisėsaugos institucijas ar medicinos įstaigas);

- vaistų, maisto ir vartojimo prekių įsigijimas;

- teikti paprasčiausią medicininę pagalbą.

darbo socialinis darbuotojas
Socialinės apsaugos komitetuose socialiniai centraiglobos namai, slaugos namai, veteranų tarybos ir kitos panašios institucijos, tokie specialistai atlieka svarbų darbą. Socialinis darbuotojas gali būti įtrauktas į minėtų organizacijų darbuotojus arba dirbti savanoriškai. Tokios organizacijos gali apimti psichologinės priežiūros paslaugas ir pensijų fondo filialus.

Socialiniai darbuotojai yra žmonės, turintys tam tikrų profesinių įgūdžių, kurie gali būti klasifikuojami kaip:

- žinios apie teisinius pagrindus, reglamentus ir aktus, reglamentuojančius kai kuriuos socialinius santykius;

- žinios apie tam tikrą tokių mokslų kompleksą kaip medicina, psichologija, ekonomika ir sociologija;

- Gebėjimas padėti klausimais, susijusiais su užimtumu ir profesiniu orientavimu;

- Įgūdžių tvarkymas.

profesijos socialinis darbuotojas
Socialiniai darbuotojai yra specialistai, vietakurių darbas ir profesija tiesiogiai priklauso nuo jų išsilavinimo. Pavyzdžiui, asmenys, dirbantys jurisprudencijos klausimais, turėtų turėti teisinės kvalifikacijos diplomą, o pagalbos linijos konsultantai turi psichologo diplomą. Slaugant sergančius ir vienišus, darbuotojai turėtų turėti medicinos išsilavinimą.

Profesija "socialinis darbuotojas" yra pažymėta atitinkamu Rusijos Federacijos Prezidento dekretu, pagal kurį birželio 8 d. Yra jų profesinė diena.

Reikia pažymėti, kad šiandien reikiasocialiniai darbuotojai labai išaugo. Tai patvirtina tokių specialybių kaip socialinio psichologo ir socialinio pedagogo išvaizda švietimo įstaigose.

Skaityti daugiau: