/ / Teismas kaip teisminės valdžios organas. Rusijos Federacijos teisėsaugos institucijos

Teismas kaip teisminės valdžios organas. Rusijos Federacijos teisėsaugos institucijos

Visuomet žmonės nebuvo nevienodi masė. Jie visada bandė suvienyti formavimąsi. Pirmoji tokia struktūra buvo genčių bendruomenė. Tačiau tai parodė neefektyvumą, kai ji atvyko koordinuoti daugelio žmonių veiklą. Taigi visuomenė palaipsniui pradėjo kurti naują formavimą, kuris ilgainiui tapo valstybe.

Žinoma, šiandien toks socialinisniekam būdinga struktūra nėra kažkas antgamtiškas. Pasaulyje yra daug valstybių. Tačiau tokios didelės struktūros veiklos reguliavimas vyksta per valdžią, tai yra reali galimybė įtakoti visuomenės veiksmus. Tai pasireiškia skirtingais variantais. Labai svarbūs šalies veikimo koordinavimo procese yra teisėsaugos institucijos. Tarp jų teismai atlieka pagrindinį vaidmenį. Daugumoje šalių šios tarnybos yra visiškai atskira vyriausybės šaka. Taigi teismas, kaip teisminės institucijos organas, turi daugybę charakteringų bruožų. Mes stengsimės juos išnagrinėti naudodamiesi Rusijos Federacijos teismų sistemos pavyzdžiu.

teismas kaip teisminė institucija

Teisingumas ir galių atskyrimas

Kaip žinome, yra atskyrimo principasviešasis administravimas. Vienu metu ji tapo tikra naujove. Jis buvo išrastas per Naująjį laiką, kai praktiškai visas pasaulis buvo panardintas į revoliucijos ugnį. Tuo metu pagrindinis žmonių uždavinys buvo iš esmės naujas pilietinės visuomenės politinės ir teisinės struktūros modelis. Atsižvelgiant į šias tendencijas, du mąstytojai - John Locke ir Charles-Louis de Montesquieu kuria galių atskyrimo principą. Pasak jo, visas viešasis administravimas yra padalintas tarp įstatymų leidžiamosios, vykdomosios ir teisminės. Remiantis šiuo principu, beveik visos moderniosios valstybės veikia. Teismų organai yra to paties pavadinimo filialo atstovai.

Teisminis skyrius - koncepcija

Kaip mes sužinojome, šiuolaikinės valstybėsyra paremtos vyriausybės sferų atskyrimo principu. Teismai šiuo atveju yra viena iš pagrindinių šakų. Tačiau jo subjektai gali būti ne visi valstybiniai organai, bet tik tie, kurie turi tam tikras specialias galias. Su jų pagalba tokių departamentų sistema gali derinti praktiškai visus socialinius santykius. Teisinis statusas yra teisminė sistema, o tai yra vykdymo sritis. Jo pagrindinė užduotis - tam tikrų visuomenėje vykstančių problemų sprendimas. Pagrindiniai filialo atstovai Rusijos Federacijoje yra teismai ir teisėjai.

Rusijos Federacijos Konstitucinis Teismas

Skyriaus funkcijos

Iš tiesų, atitinkama šaka yra identiška visaitam tikrų organų sistema. Tai reiškia, kad teismai - tai yra teismai, jei nenorite eiti į teorinį supratimą. Todėl daugelis sąvokų, susijusių su filialu, taip pat gali būti taikomos organams, kurie yra jo nedelsiant vykdytojai. Taigi, yra šios teismo funkcijos:

 • vykdyti prievartos procedūrinių priemonių teisėtumo kontrolę;
 • teisingumo organizavimas valstybės teritorijoje, mūsų atveju RF;
 • teisinių normų interpretavimas;
 • faktiškai teisiškai reikšmingų faktų patvirtinimas;
 • Rusijos Federacijos piliečių apribojimas jų juridinio asmens statusu remiantis konkrečiomis teisės normomis.

Šios teismo funkcijos susijusios tik su Rusijos Federacijos įstaigomis. Tačiau daugumoje šalių jie yra vienodi, o nedidelių pokyčių dalis.

Teismų ir teismų veiklos principai

Bet koks teisinis, politinis ar kitoks pobūdisstruktūros mūsų ir kitose valstybės funkcijose, remiantis tam tikrais principais, ty pradiniais taškais. Rusijoje jie grindžiami pagrindine mūsų valstybės akcija - Konstitucija. Pagal jo nuostatas teismo veikla grindžiama šiais principais:

 • visi atitinkamos valdžios šakos organai yra visiškai nepriklausomi ir nepriklausomi;
 • jų veikla realizuojama taikant teisines normas administracinių, civilinių, baudžiamųjų ir kitų teisinių procesų sistemoje;
 • teisėjų statusas yra vieningas visoje Rusijos Federacijos teritorijoje;
 • teisingumą vykdo tik teismai ir niekas kitas;
 • bet kurios jurisdikcijos teismo organizavimas atliekamas valstybės biudžeto sąskaita.

Šie principai rodo iki šiol Rusijos Federacijos teisminio sektoriaus plėtrą. Tai nenuostabu, nes šio filialo organai yra įpareigoti daugybę itin rimtų funkcijų.

teismo funkcijos

Laivų vieta Rusijos Federacijoje

Tiesą sakant, Rusija yra klasikinis atstovasValstybė, kurioje veikia vizualiai funkcijų valdymo sričių padalijimo principas. Teismas, kaip teisminės valdžios organas, yra visiškai nepriklausomas. Tačiau dėl įvairių priežasčių vykdomoji valdžia kai kuriais atvejais vis dar įtakoja teisingumo administravimo institucijų veiklą. Tai neigiamai veikia teisinę valstybės ir gyventojų gyvenimo politiką. Be to, tai rodo tam tikrų reformų būtinybę.

Rusijos teismų sistema - bendrosios sąvokos

Beveik visi organai priklauso tai arbakita galia, atstovaujanti vienai hierarchinei sistemai. Savo ruožtu teismas ir jiems dirbantys teisėjai taip pat įeina į teisėsaugos struktūrą. Žinoma, jų veiklai taikomos tam tikrų aktų normos. Pirma, teismai funkcionuoja Konstitucijos pagrindu ir negali jų ištekėti. Antra, pagrindinis veiksmas reguliavimo sistemoje yra Federalinis įstatymas "Dėl Rusijos Federacijos teisminių institucijų".

teismo sudėtis

Kalbant apie pačią organų struktūrą, taiyra hierarchinis. Yra keletas veiklos krypčių. Tai reiškia, kad skirtingi teismai turi savo teisinę kryptį ar jurisdikciją, jei kalbame paprasta kalba.

Du veikimo lygiai

Reikėtų prisiminti, kad teismas yra teisminė institucijamaitinimas gali funkcionuoti keliuose valstybės hierarchijos lygmenyse. Atsižvelgiant į mūsų šalies struktūrą, mes galime išskirti du veiklos lygius:

 • federalinė;
 • federacijos temų lygis.

Atsižvelgiant į tai, kuriama visa teismų sistema Rusijoje. Tuo pačiu metu taip pat egzistuoja ir nacionalinis lygmuo, tačiau tai jau aukštojo mokslo institucijų veiklos sritis.

Teisingumo sistema

Straipsnyje minimi filialai yra įsikūręhierarchinė struktūra. Jį sudaro daugybė skirtingų funkcinių krypčių skyrių. Taigi šie nacionaliniai teismai yra nacionalinės teismų sistemos dalis, būtent:

 1. Rusijos Federacijos Konstitucinis Teismas.
 2. Bendrosios orientacijos teismai, suskirstyti į dvi kategorijas: pagrindinis ryšys ir karinės valdžios institucijos.
 3. Arbitražo institucijos.

Reikėtų pažymėti, kad kiekvieno teismo sudėtįorientacija bus visiškai kitokia. Šis aspektas priklauso nuo nagrinėjamų atvejų, gamybos ypatumų ir pan. Kalbant apie visų atvejų padalijimą, paprastai ji vykdoma pagal teritoriškumą ir gamybos pobūdį. Tai reiškia, kad baudžiamasis procesas yra bendrosios kompetencijos teismų prerogatyva, tačiau visi ginčai tarp juridinių asmenų nagrinėjami arbitražo teismuose.

teismo veikla

Bendroji jurisdikcija: ypatybės

Bendrosios jurisdikcijos teismo įgaliojimai yrakad jis galėtų vykdyti veiklą civilinėse, baudžiamosiose ir administracinėse bylose. Pirmiausia piliečiai gali kreiptis į šias įstaigas, taip pat apeliacijas ir apeliacijas. Pagrindinė bendrojo pobūdžio byla yra, žinoma, apylinkių teismai. Verta paminėti, kad kai kuriais atvejais jie gali būti skundų pavyzdžiai. Tai įmanoma tuo atveju, kai taikos teisėjas iš anksto svarsto bylą.

teismo institucija

Skundai yra kūnaiRusijos Federacijos subjektai. Kasacinis padarė atitinkamą kolegijos Aukščiausiajam Teismui. Bendra jurisdikcija taip pat apima karines valdžios institucijas. Šie teismai veikia ginkluotosiose pajėgose. Jie vykdo konkrečias užduotis. Jų veiklos pagrindas yra nusikaltimai atstovai Rusijos kariuomenėje. Be to, jie yra atsakingi, taip pat civiliai bylos pobūdis, kylančių iš ginčo tarp kariškių ir tiesiogiai Gynybos Rusijos ministerija.

Arbitražo pramonė

Visi ekonominiai ginčai tarp juridinių asmenųapsvarstyti atskirą eilutę įstaigų. Arbitražo teismų galias lemia jų bylų ypatumai. Paprastai jie kyla iš administracinių ir civilinių teisinių santykių. Šiuo atveju ekonominio ginčo sąvoka yra pagrindinė. Kadangi jis apibūdina visą organų sistemą. Ekonominis ginčas šioje byloje yra tam tikras nesutarimas tarp asmenų, kurie dalyvauja ekonominiame gyvenime ir yra teisėti. Tokių santykių subjektai taip pat gali būti piliečiai-verslininkai.

Kalbant apie arbitražo teismų sistemą, ji susideda iš šių elementų:

 • pirmoji instancija rajono lygmeniu;
 • arbitražo skundai;
 • kasaciniai arbitražo atvejai;
 • Teismų taryba dėl Rusijos Federacijos Aukščiausiojo Teismo ekonominių ginčų.

Visi atstovaujami organai vykdo savo galias visur. Kadangi ekonominiai ginčai dažnai kyla šiuolaikiniame gyvenime.

Rusijos Federacijos Konstitucinis Teismas

Labiausiai "gerbiamas", jei taip galiu pasakytiyra to paties pavadinimo organas su pagrindiniu įstatymu. Rusijos Konstitucinis Teismas turi gana konkrečius įgaliojimus. Visų pirma, pagrindinės funkcijos yra kontrolės funkcijos. Tačiau yra ir kitų teismų įgaliojimų.

 1. Remdamasis aukščiausiųjų valdžios organų atstovų prašymu, Konstitucinis Teismas gali spręsti klausimus dėl tam tikrų norminių aktų atitikimo pagrindinio įstatymo nuostatoms.
 2. Konstitucinio teismo proceso tvarka ginčai sprendžiami ir dėl valstybės institucijų kompetencijos.
 3. Šis egzaminas suteikia oficialų Konstitucijos nuostatų aiškinimą.
 4. Konstitucinis Teismas turi teisę pareikšti savo nuomonę dėl nuosprendžio teisingumo ir laikymosi pagal kaltinimus Rusijos Federacijos Prezidentui.
  teismo organizacija

Be to, pirmiau paminėta instancija gali būti taisyklių kūrimo iniciatorius. Konstitucinės justicijos bylos sudėtis apima devyniolika narių.

Užuot po žodžio

Taigi, mes sužinojome, kad teismas yra teisminė institucijajėga yra nepriklausoma ir nepriklausoma. Savo darbe jis vykdo specifines funkcijas, skirtas spręsti konkrečius ginčus ir įgyvendinti teisinę atsakomybę.

Skaityti daugiau: