/ / Nusikaltimo struktūra

Nusikaltimo struktūra

Nusikaltimo sudėtis yra subjektyvaus,taip pat objektyvias aplinkybes, kurių pagrindu tai galima pavadinti socialiai pavojingu veiksmu. Pagal nusikaltimą pats reiškia bet kokį pavojingą veiksmą visuomenei, kuris buvo įvykdytas tam tikru laiku griežtai apibrėžtoje vietoje.

Nusikaltimas ir jo elementai

Jo reikšmė yra puiki. Tiesą sakant, be jo nėra nusikaltimo. Nusikaltimas yra:

- garantija, kad bus laikomasi įstatymo;

- baudžiamosios atsakomybės pagrindas;

- nusikaltimo klasifikavimo sąlyga;

- yra laikomas bausmės (tik teismo) nustatymu arba kitomis baudžiamojo pobūdžio priemonėmis.

Nusikaltimo sudėtis gali būti bendra ar specifinė. Pirmojoje minėtoje byloje mes kalbame apie visų nusikaltimų požymius, antruoju - apie tam tikro atvejo požymius.

Tai yra kompozicija, kuri leidžia atskirtinusikaltimas iš nusikalstamos veikos. Galimi bausmės tipai priklauso nuo jo. Kriminalinių nusikaltimų supratimas yra teisinis konsolidavimas. Tai turi būti užregistruota procesiniame dokumente. Galutinė kvalifikacija turi būti pateikta sakinyje.

Baudžiamojo nusikaltimo sudėtis turi savo elementus. Tai apima pagrindines projekto dalis, kurios atitinka įvairiausius socialiai pavojingo veiksmo aspektus.

Paskirkite šiuos elementus:

- nusikaltimo objektas. Ši sąvoka reiškia tuos socialinius santykius, kurie yra saugomi įstatymais. Tai yra socialiniai santykiai, kuriuos kaltinamasis įžeidė. Nusikaltimo subjektas yra nusikaltimo objekto ženklas. Tai reiškia konkretų materialiojo pasaulio dalyką.

- objektyvi pusė. Kalbama apie socialiai pavojingo elgesio išorinę apraišką, kuri kelia grėsmę ar žalą įstatymų saugomiems santykiams.

- subjektyvi pusė. Tai suprantama kaip žmonių psichinė veikla, tiesiogiai susijusi su nusikaltimo padarymu. Jo savybes sudaro motyvas, kaltė ir tikslas. Jo formos yra neapdairumas ar ketinimas.

- nusikaltimo objektas. Jie yra asmenys, kurie gali prisiimti atsakomybę už įvykdytus veiksmus. Mūsų šalyje nusikaltimo subjektai negali būti įmonės, firmos ir tt, nors kitų šalių teisės aktuose tokia praktika egzistuoja. Apskritai nusikaltimo objektas būtinai turi būti visiškai pagrįstas ir siekti tam tikro amžiaus.

Verta paminėti, kad pagal nusikalstamos veikos požymius mes turime galvoje keletą apibendrintų, turinčių teisinės reikšmės savybes, susijusias su konkrečia rūšimi.

Apskritai nusikaltimo elementus galima suskirstyti į:

- subjektyvus ir objektyvus;

- neprivaloma ir privaloma.

Pirmuoju atveju, padalijimas yra pagrįstas tuo, kuris pusėje šie požymiai nurodo (subjektyvus ar objektyvus).

Reikalingi atributai:

- vynas;

- socialiai pavojingas veiksmas;

- viešieji interesai;

- dalyko sveikumas;

- tam tikras amžius.

Neprivalomi ženklai yra:

- socialiai pavojinga pasekmė;

- nusikaltimo objektas;

- sąsaja tarp akto ir tiesioginių pasekmių;

- motyvas, atmosfera, laikas ir pan.

Neprivalomi ženklai yra svarbūs dėl daugelio priežasčių. Kai kuriais atvejais jie gali tapti privalomi. Be to, mes atkreipiame dėmesį, kad remiantis dažnai tomis aplinkybėmis, kurios tam tikru būdu sušvelnina arba apsunkina kaltę, ty tiesiogiai įtakoja, kokį bausmę teismas paskelbia. Neatsižvelgiant į tai, jie palikti tik išimtiniais atvejais.

Skaityti daugiau: