/ Kaip parengti aktą pagal normas?

Kaip parengti aktą pagal normas?

Aktas, parengtas patvirtinti veiksmus, įvykius ar nustatytus faktus. Jis turi informacijos atskaitos simbolį. Paimkime toliau kaip parengti aktą.

kaip parengti aktą

Klasifikacija

Priklausomai nuo aktų turinio ir vertės yra suskirstytos į skirtingus tipus. Jie gali būti:

 1. Dėl nesilaikymo įmonės taisyklėse ir drausmės.
 2. Apie atsisakymą pasirašyti, patvirtinantį, kad susipažino su užsakymu.
 3. Tyrime (esant darbo sąlygoms, priešgaisrinei saugai ir kt.).
 4. Apie pristatymą / perdavimą-priėmimą.
 5. Apie testavimo sistemas, technologijas, pavyzdžius.
 6. Dėl inventoriaus, peržiūros.
 7. Dėl organizacijos likvidavimo.
 8. Dėl nelaimingų atsitikimų, nelaimingų atsitikimų ir pan. Tyrimo.

Niuansai

Aktus išduoda ne vienas asmuo, o kelios. Taip yra dėl informacijos ir informacinio dokumento paskyrimo ir pobūdžio. Prieš tai kaip parengti aktą, reikia surasti liudininkus. Jų dalyvavimas registruojant reikalingas tam, kad būtų patvirtintas įvykio autentiškumas. Be to, daugelis veiksmų dažnai yra svarbių sprendimų priėmimo pagrindas, o tai savo ruožtu gali būti ginčijami. Jei teismas nustato, kad dokumentas yra su pažeidimais, jis nebus priimamas kaip įrodymas. Tokiu atveju šiame įvykyje aprašytas įvykis bus laikomas nevaldomu įvykiu. Kai kuriais atvejais anksčiau kaip parengti aktą, sukurta speciali komisija. Jos sudėtis patvirtinta organizacijos vadovo įsakymu. Norėdami įrašyti tam tikrus įvykius ar informaciją, naudojamos specialios formos. Kai kurie veiksmai išduodami savavališkai. Svarbiausia yra naudoti tikslią kalbą, kad atspindėtų tuos ar kitus įvykius.

Bendrosios taisyklės

Kaip minėta anksčiau, anksčiau kaip parengti aktą, gali būti sušaukta speciali komisija. Tai sukurta, pavyzdžiui, atliekant inventorizaciją ar tiriant avariją. Jei daroma prielaida, kad veiksmai bus periodiškai rengiami konkrečiai verslo sričiai, įmonei gali būti sudaryta nuolatinė komisija. Norėdami užfiksuoti įvykius ar informaciją, naudojamos vienodos formos, jei jos yra numatytos konkrečiai situacijai. Kitais atvejais įmonės firminiai blankai gali būti naudojami.

Kaip parengti aktą?

Popierius išduodamas tam tikriemsužsakymas. Prieš rengdami aktą, būtina susipažinti su GOST R 6.30-2003 reikalavimais. Pagal standartą privaloma informacija yra:

 1. Įmonės pavadinimas.
 2. Dokumento pavadinimas iš tikrųjų yra žodis "aktas".
 3. Registracijos numeris ir data.
 4. Registracijos vieta.
 5. Pavadinimas tekstui.
 6. Parašai.

Jei reikia, ant popieriaus dedamas antspaudaspatvirtinimas. Paprastai jis pateikiamas įstatymo galią turinčiuose teisės aktuose, dokumentų apie užbaigtų konstrukcijų ir kitų objektų priėmimą, egzaminas, nurašymas ir kt. Pasirinkus teksto antraštę, būtina ją parašyti, kad ji būtų gramatiškai suderinta su tuščiažodžiais. Galite naudoti prielinksnį "o" arba "apie".

 parengti teisės aktą

Konstrukcijos ypatumai

Kai kuriais atvejais kaip parengti perdavimo aktą, bandymai atliekami. Pvz., Tai svarbu įvedant naują įrangą į gamybą. Tokiais atvejais tekste turi būti nurodytas laikotarpis, per kurį objektas buvo išbandytas. Sudarymo data yra kalendorinis numeris, kuriame yra parengtas dokumentas. Teksto pradžioje pateikiamos užpildytos formos priežastys. Tai gali būti nuorodos į sutartį, užsakymą ar kitą dokumentą. Nurodomas originalaus dokumento numeris ir data. Pavyzdžiui: "Pagrindas: UAB" A "direktoriaus įsakymas nuo 12.12.2012 № 1" Dėl įgyvendinimo ... ". Teksto pradžioje taip pat įtraukiami komisijos nariai, minima jo pirmininkė. Šiuo atveju nurodomi ne tik asmenų vardai, bet ir jų pareigos. Tada atskleidžiami faktai, kurie tapo šio akto parengimo pagrindu. Tekstas gali baigtis komisijos išvadomis ar pasiūlymais. Verta pasakyti, kad medžiagos leidžiama pateikti ne tik nepertraukiamo teksto forma. Į veiksmus dažnai yra stalai.

Kopijų skaičius

Veiksmas yra padarytas taip, kad galigauti visus suinteresuotus asmenis. Jei reikia, pagrindinio teksto gale bus nurodyti gavėjai, kuriems bus išsiųsti kopijos. Paprastai jų skaičius nustatomas remiantis dokumentais arba suinteresuotų asmenų skaičiumi. Formoje jis atrodys taip:

Jis pagamintas 3 egzemplioriais:

 1. 1 kopija. - UAB "A".
 2. 2 kopijos. - UAB "B".
 3. 3 kopijos. - byloje Nr. 01/12.

Jei yra įstatymo priedai, užrašai apie juos pateikiami po informacijos apie kopijų skaičių ir jų gavėjus prieš autorių, dalyvaujančių kompiliacijoje.

Parašai

Aktą turi pasirašyti visi nariaikomisija ar jos projekte dalyvaujantys asmenys. Jie nurodomi ta pačia tvarka, kai šių dalykų pavadinimai ir pozicijos yra išvardyti popieriaus pradžioje. Jei kuris nors dalyvis turi pastabų arba jis nesutinka su parengtu aktu, šalia jo parašo toks asmuo pateikia atitinkamą ženklą. Dalykas gali savo išvadas pateikti atskirame dokumente. Visi susipažįsta su aktu, kurio interesai tai susiję. Parašai turėtų būti pažymėti "supažindinti". Po to pateikiami visų asmenų, kurie perskaito popieriaus turinį, autografai.

Tvirtinimas

Pasibaigus tam tikriems veiksmams turi būtisuderinta su organizacijos vadovybe. Pagal procedūros taisykles patvirtinimo antspaudas dedamas dešiniajame kampe nuo pirmojo lapo viršaus. Jis gali atrodyti taip:

Aš tvirtinau.

UAB "A" direktorius

Ivanovas II

2012 12 12

parengti teisės aktą

Kaip parengti priėmimo-perdavimo aktą?

Gana dažnai toks dokumentas yra susijęs su įsigijimo registravimo faktu. Jo pagrindinė užduotis yra patikrinti turto kokybę. Kaip parengti perdavimo aktą? Apskritai, visos minėtos taisyklės taikomos šiame dokumente. Tai rodo:

 1. Data, registracijos vieta ir dokumento pavadinimas.
 2. Informacija apie proceso dalyvius. Čia, visų pirma, nurodykite pilna vardą, paso duomenis, kontaktinę informaciją, adresą.
 3. Reikalavimai dėl sutarties sąlygų.
 4. Objektų sąrašas.
 5. Informacija apie turto būklę. Prieš tai kaip parengti priėmimo aktą, patartina užtikrinti tinkamą kokybęobjektai. Jei registracijos metu nustatomi defektai, popieriuje turi būti nurodyta informacija apie juos. Panašus veiksmas turėtų būti imtasi ir anksčiau, kaip parengti atlikto darbo pažymėjimą. Šiuo atveju papildomai įvertinamas faktinio tūrio atitikimas sutartyje numatytam susitarimui.
 6. Šalių pretenzijos (jei yra).
 7. Bendra turto vertė.
 8. Sandorio dalyvių parašai.
 9. Spausdinimo įmonė.

Teisėkūros technologijos

Iki parengti teisės aktą, jums reikia žinoti specialias taisykles. Pavyzdžiui, įstatymas oficialiai išreiškia valstybės valią. griežtai apibrėžti vieningą formą, numato formalius informacijos ir struktūrinių elementų užtikrinti nedviprasmišką, tikslią ir intuityvi aiškinimu sukurta. Privalomi komponentai nurodo oficialų pobūdį, teisinę dokumento galią. Jie taip pat leidžia mums nustatyti instituciją, kuri išdavė įstatymą, priėmimo datą.

Antraštė

Anksčiau parengti teisės aktą, turite pasirinkti jo pavadinimą. Pavadinimas yra oficialus išorinis rekvizitas. Tai atspindi reguliavimo temą ir iš esmės lemia akto taikymo sritį. Pavadinimas veikia kaip pradinis elementas, leidžiantis vartotojui susipažinti su turiniu. Tai yra svarbi sisteminimo ir apskaitos priemonė. Antraštė nėra normatyvinio pobūdžio. Ji turi orientacinę vertę vartotojui. Kai kuriais atvejais pavadinimas skatina teisingą tam tikrų nuostatų aiškinimą, nes jame aiškiai nurodoma akto taikymo sritis.

parengti patikros ataskaitą

Preambulė

Tema, kuri turi būti parengti įstatų projektąturėtų sukurti būtinas sąlygasformuos aiškią vartotojo turinio pastabą. Norėdami tai padaryti, sukurta preambulė - įvadas. Jis nėra padalintas į straipsnius. Preambulė apibrėžia akto užduotis ir tikslus, apibūdina sąlygas, kurios tapo prielaidomis jį sudaryti. Įvadinėje dalyje visas nuostatas jungia viena idėja, politinis pagrindas ir tikslų orientacija. Preambulė leidžia giliau ir išsamiau suprasti akto poreikį ir reikšmę, sutelkti dėmesį į aktualiausius reguliavimo klausimus, sutelkti visus atlikėjus laikytis taisyklių. Ypač svarbu įvesti įstatymus, tiesiogiai susijusius su piliečiais, įvairiomis organizacijomis, visuomeninėmis asociacijomis.

Kategorija

Jis naudojamas tuo atveju, kai tai būtina išduotisudėtinga struktūra ir tūrinis aktas. Paprastai ji suskirstyta į skyrius, dalis, poskyris ir tt Vidinė klasifikacija grindžiama materialiais motyvais - socialinių santykių pasiskirstymu į konkrečias sritis pagal jų pobūdį ir turinį. Tai atspindi tos ar tam tikros srities teisės aktų struktūrą. Kuo griežtesnis yra normatyvinė sistema, tuo veiksmingiau ji prisidedama prie socialinių santykių racionalizavimo.

parengti įstatų projektą

Dokumentų registravimo ypatumai geležinkelio transporte

Dažnai geležinkelio darbuotojai parengti patikros ataskaitą vagonų būklė. Šis poreikis gali būti dėl įvairių priežasčių. Pavyzdžiui, jei esama žalos kroviniui, nuotėkiui ir tt Prieš kaip parengti aktąatlikti techninės būklės auditą. Tai atliekama tą dieną, kai nustatomas defektas. Veiksmas turi nurodyti gedimo priežastį, jo pobūdį ir kilmę. Darbą pasirašo darbuotojai, dalyvavę egzaminui. Patikrinimą atlieka depo kapitonas ar kitas jo įgaliotas asmuo, taip pat stoties darbuotojas, kurį skiria vadovas. Veiksmas yra padarytas dviem egzemplioriais.

Darbo teisės aktai

Kiekvienoje įmonėje valdytojas turėjospręsti apie darbuotojų elgesio taisyklių ir tvarkos pažeidimus. Tokiose situacijose išduodami atitinkami aktai, kuriais remiantis skiriamos drausminės nuobaudos. Tokių dokumentų tvarkymą dažniausiai tvarko personalas ar skyriaus vadovai. Teisės aktai nenustato vieningos formos veiksmų dėl drausmės pažeidimų. Nepaisant to, yra tam tikros jų rengimo praktikos. Kaip ir kitais atvejais, teisės akte turi būti nurodyta informacija apie:

 1. Vieta, data, registracijos laikas. Jei veiksmas turi būti parengtas dėl nedalyvaujančio ar uždelsto laiko, laikas nurodomas iki artimiausios minutės.
 2. Straipsnis, kuriame pateikiamas dokumentas. Čia nurodote pavadinimą, pavadinimą.
 3. Liudytojai.
 4. Darbuotojo padarytas pažeidimas.
 5. Paaiškinimai kalti. Jie turėtų būti užrašyti žodžiu.

Pasibaigus akcijai, dalyvių parašai yradizainas. Pažeidėjas taip pat privalo pasirašyti, taip patvirtindamas fakto susipažinimą su dokumentu. Kai kuriais atvejais kaltas darbuotojas atsisako patvirtinti aktą. Atitinkama pastaba apie tai. Paprastai už pažeidimų registraciją naudojant firminius blankus su vieningu tekstu. Nelaimingų atsitikimų darbe atveju yra numatyta vienoda forma. Atsisakymas parengti aktą dėl drausmės pažeidimo nėra persekiojamas pagal įstatymą,jei nusikaltėlio veiksmai nesukėlė žalos turtui ar sveikatai ir kitų žmonių gyvybei. Tačiau, kaip parodo praktika, vadovybė yra suinteresuota, kad laiku būtų aptikta ir naikinami nesąžiningi darbuotojai.

dokumento aktas parengtas

Vidinis biuro darbas

Sudarant vietos įstatymusatsakingi asmenys turėtų vadovautis valstybės standartu. Visų pirma kalbame apie GOST R 6.30-2003. Pagal standartą naudojama forma, kurioje yra:

 1. Įmonės pavadinimas.
 2. Dokumento pavadinimas. Jie gali būti pozicija, instrukcija, įsakymas ir kt.
 3. Registracijos numeris.
 4. Kompiliavimo data.

Numeravimas atliekamas iš antrojo puslapio. Figūros yra sutelktos viršuje. Sudarant vietinį aktą, reikėtų laikytis visuotinai priimtos struktūros. Paprastai tai yra trys dalys: bendroji, pagrindinė ir galutinis. Vadovaujantis Metodinių rekomendacijų 4.7 punktu, organizaciniai ir administraciniai aktai, reglamentuojantys įmonės veiklą, yra skirsniai, pastraipos, pastraipos.

atsisakymas parengti aktą

Išvada

Praktiškai naudojami įvairūs veiksmai. Kiekviena kategorija turi savo tikslą, specifiškumą, paskirstymo mastą. Tačiau valstybės standartai numato bendras taisykles, taikomas visiems be išimties veiksmams. Visų pirma kalbama apie tai, ar yra privalomos informacijos, tokios kaip organizacijos pavadinimas, dokumento registravimo laikas, atsakingų asmenų vardas, pavardė, pareigos ir parašai, tekstas. Papildomi elementai, pvz., Patvirtinimo / patvirtinimo antspaudas, preambulė, bendroji dalis ir tt, yra įtraukti į aktą, atsižvelgiant į jo paskirtį. Informacija gali būti įvesta į formą ranka arba įvedama į kompiuterį. Vieningose ​​formose yra eilučių ir jų pavadinimų. Kai kurios įmonės formos gali vystytis savarankiškai. Tačiau, nors jų išvaizda turi atitikti standartus ir apimti visus reikiamus duomenis. Dokumentų tekstai turi būti suprantami supratimui. Dokumentuose nepriimtos pastabos ir pataisymai. Elektroninės aktų formos pildomos pagal bendrąsias taisykles. Vienintelė išimtis yra pasirašyti ir spausdinti. Elektroniniai dokumentai naudoja skaitmeninius elementus. Veiksmas, sudarytas su teisės aktų reikalavimų pažeidimais (nėra parašo, įmonės pavadinimo, informacijos apie registraciją atsakingą pareigūną ir kt.), Yra negaliojantis. Atitinkamai, jis negali būti naudojamas patvirtinant tam tikrus įvykius ar informaciją.

Skaityti daugiau: