/ Laivyno laivynas. Rusijos Federacijos laivynas

Jūrų laivynas. Rusijos Federacijos laivynas

Visuomet karas buvo viena iš pagrindinių sferųžmogaus veikla. Žinoma, jos pasekmės visada buvo labai neigiamos, tačiau socialinėje aplinkoje ji gana gana populiari. Taip yra dėl to, kad per karą galima gauti žemę, jėgą, išteklius ir tt Be to, daugelis tarptautinių politinių konfliktų buvo išspręstos kariniais veiksmais. Taigi ginkluotos kovos yra svarbi socialinės veiklos dalis.

Visoje istorijoje visuomenė modernizuotajų gebėjimus karinio meno srityje. Dėl to atsirado standartinės kariuomenės statybos taisyklės, kurios yra naudojamos iki šios dienos. Pasak vieno iš jų, visos valstybės ginkluotosios pajėgos yra suskirstytos į tris komponentus: jūrą, žemę ir orą. Šiame straipsnyje autorius norėtų kalbėti apie Rusijos karinį jūrų laivyną, kuris šiuo metu užima svarbią vietą tokių kariuomenių pasaulio reitinge.

laivyno laivynas

Kas yra laivynas?

Šiandien Rusijos Federacijojeyra daug karinių formacijų, kurių užduočių ir funkcijų pobūdis yra skirtingas. Taigi atsiranda visiškai logiškas klausimas: kas yra laivyno laivynas? Iš esmės tai yra neatskiriama bet kurios valstybės jūrų pajėgų, mūsų atveju Rusijos Federacijos, dalis. Šis komponentas susideda iš dviejų pagrindinių elementų: paviršiaus ir povandeninio. Pažymėtina, kad daugybė šios formacijos tradicijų ir bruožų iš esmės yra dėl jūrinių santykių raidos ir šalies teritorinių ypatumų. Šiuo atžvilgiu Rusijos Federacija turi gana ilgą istoriją karinių pajėgų formavimosi formavimuisi, kaip bus nurodyta toliau.

Rusijos imperijos laivynas

Rusijos imperijos laivyno egzistavolaikotarpis nuo 1721 iki 1917 m. Per šį laiką formavimas dalyvavo daugybėje jūros kovų. Be to, imperijos laivyną išsiskyrė aukštas kovos mokymas ir veiksmingumas vandens karo sąlygomis.

Pirmieji susirinkimo atstovai buvo teismai,pastatytas vykdyti karines operacijas Šiaurės karo metu. Tuo metu pagrindiniai Imperialo laivyno valdymo pagrindai buvo Kronstadtas, Revelas, Abo ir Helsingfors. Iki 1745 m. Jo Imperatoriškosios Majestic jūroje jūroje buvo 130 burlaivių, 36 linijinių laivų, taip pat 9 frigatai ir kitų rūšių laivai. Rusijos imperijos jūrų laivynas gyveno pagal specialią chartiją.

Imperijos laivyno istorijoje yra daugybėžinomų asmenybių, pavyzdžiui Admirolas Nakhimovas. Šis žmogus išsiskyrė didvyriškumu ir kompetentingu taktikos gynybos gynimu per apgultį Sevastopolyje 1854-1855 metais. Iki šiol admirolas Nakhimovas yra neišsakytas Rusijos laivyno simbolis.

laivyno vėliava

Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kadbuvo naudojamas Krymo ir Rusijos-Japonijos karuose. Be to, paskutinis karo laivyno vystymosi etapas buvo jo dalyvavimas Pirmame pasauliniame kare.

Sovietų kariuomenė

Sovietų Sąjungos karinės formacijos,pagrįstas jūra, egzistavo nuo 1918 m. iki 1992 m. Pagrindinis TSRS laivyno uždavinys buvo apsaugoti valstybės sienas nuo išorinės agresijos. Susivienijimą sudarė povandeniniai laivai, karo aviacija, antžeminiai laivai, raketų ir artilerijos kariuomenės, taip pat jūrų pėstininkai. Komanda buvo pagaminta iš karinio jūrų laivyno būstinės, esančios Maskvos mieste. Per savo egzistavimą laivynas dalyvavo labiausiai didelio masto karinio konflikto - Antrojo pasaulinio karo.

80-ųjų pabaigoje buvo formavimastokia įranga: 160 paviršiniai laivai, 113 povandeninių laivų, 83 raketų vežėjai ir apie 12 000 jūrininkų. Jos plėtra buvo 1985 m. TSRS karinis jūrų laivynas. Tuo metu jis buvo antras pagal dydį laivas po Jungtinių Amerikos Valstijų.

Laivyno uždaviniai dabartiniame etape

Šiuolaikinė Rusijos Federacijos laivyno kariuomenėyra vienas iš pagrindinių valstybės ginkluotųjų pajėgų elementų. Atsižvelgdamas į tai, jis visiškai įgyvendina tam tikras konkrečias užduotis:

- Visapusiškas atgrasinimas nuo bet kokio karinio jėgos panaudojimo jūroje;

- nuolatinė valstybės sienų apsauga, taip pat Rusijos Federacijos suverenitetas išskirtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo srityse;

Admirolas Nahimovas

- užtikrinti saugumą įgyvendinant jūrų veiksnių veiklą Pasaulio vandenyno teritorijoje;

- Rusijos Federacijos karinio dalyvavimo Pasaulio vandenyno teritorijoje užtikrinimas ir palaikymas;

- dalyvauti taikos palaikymo operacijose, taip pat karinėse misijose, jei jos atitinka Rusijos Federacijos interesus;

Kaip matome, Rusijos jūrų laivyno valdymas turi gana daugybę pagrindinių užduočių, kurios turi būti įgyvendintos visur.

Rusijos karinio jūrų laivyno struktūra

Rusijos Federacijos jūrų laivynas turi savo struktūrą, kuriužtikrina šios formacijos naudojimo efektyvumą karo operacijose su vandeniu. Tačiau reikia pastebėti, kad jūrų laivyno sudėtyje yra daugybė vienetų, kurie savo ruožtu aprūpinti nemažai gana specifinių funkcijų. Rusijos jūrų laivyną sudaro šie elementai:

1. Paviršiaus jėgos, į kurias įtraukiami vienetai, naudojantys paviršinius ginklus savo darbe, ty laivai.

2. Pajėgos po vandeniu.

Rusijos emblema

3. Trečiasis elementas yra karinė aviacija, kuri savo ruožtu suskirstyta į mažesnius struktūrinius vienetus.

4. Laivyno pajėgos.

Tuo pačiu metu, kaip minėta anksčiau, kiekviena iš pateiktų komponentų atlieka savo funkcines užduotis, kad užtikrintų visą jūrų laivyno veiksmingumą.

Paviršiaus ir povandeninių jėgų naudojimo tikslai

Kaip jūs suprantate, pagrindinės Rusijos jūrų laivyno jėgosyra paviršiaus ir povandeniniai vienetai. Būtent tie, kurie supranta pagrindines šios ginkluotųjų pajėgų dalies užduotis. Tačiau Rusijos karinio jūrų laivyno struktūroje paviršiniai ir povandeniniai vienetai realizuoja tam tikras jų specifines funkcijas. Pavyzdžiui, paprastai naudojamas pirmojo formavimo tipas:

- apimti iškrovimo iškrovimą, taip pat jo perkėlimą į iškrovimo ir evakavimo vietą;

- valstybės teritorijų ribų apsauga;

- užtvaros sukūrimas iš kasyklų;

- užtikrinti povandeninių vienetų veiklą.

Antrasis, ne mažiau svarbus jo veiksmingumasRusijos Federacijos jūrų laivyno padaliniai yra povandeniniai susivienijimai. Jų pagrindinė užduotis yra ištirti jūros gelmes taikos metu, taip pat žalą vandens ir žemės tikslams kariuomenėje. Reikėtų pažymėti, kad branduolinės povandeninės laivybos yra pagrindinė įranga povandeninių laivų subvienetuose. Jie ginkluoti gana rimtais ginklais, būtent balistinėmis ir kruizinėmis raketomis.

Rusijos Federacijos karinis jūrų laivynas

Jūrų aviacija

Daugeliui žmonių egzistavimassimbolis yra nesuprantamas veiksnys. Daugelis painioja šį komponentą su atskira kariuomene, kuri yra klaida. Pažymėtina, kad armija apima kariuomenę, karinį jūrų laivyną ir karinę aviaciją. Tuo pačiu metu to paties pavadinimo vienetai karinio jūrų laivyno struktūroje neturi nieko bendro su paskutiniu Rusijos kariuomenės elementu. Jūrų aviacija turi savo funkcinių užduočių spektrą, pavyzdžiui:

- kovos su priešo paviršiaus jėgomis;

- streikų, nukreiptų prieš priešo pakrantės bazes, įgyvendinimas;

- Oro smūgių atspindys.

Taigi, karinio jūrų laivyno aviacija yra specialus padalinys, sukurtas funkcijų įgyvendinimui karinio jūrų laivyno sistemoje.

Jūrų korpuso ypatybės

Visuomet karo laivyno istorija buvoyra neatskiriamai susijęs su jūrų pėstininkų vienetų plėtra. Formavimas reiškia pakrančių jėgų struktūrą. Tiesą sakant, tokie padaliniai yra specialiai skirti kovoti su jūros drebėjimu. Jūros korpusas buvo žinomas net ir Petro Didžiojo valdyme. Per tuos tolimus laikus šio vieneto jėga buvo apie 20 000 darbuotojų.

Iki šiol šis rodiklis yra antženklas 8 tūkstančių žmonių, kurie yra paskirstyti tarp keturių pagrindinių komandų. Pagrindinis jūrų pėstininkų uždavinys yra nusileidimo operacijos, ty trumpalaikiai iškrovimai individualiems uždaviniams, taip pat pakrančių taktinių objektų ir antžeminių transporto priemonių apsauga.

Tarybinis laivas

Pagrindinės karinio jūrų laivyno grupės

Laivyno vėliava negalima matytivisoje valstybėje. Šio ginkluotųjų pajėgų elemento pajėgos ir ištekliai platinami pagal taktinę būtinybę. Paprasčiau tariant, pagrindinės grupės yra tose vietose, kur Rusijos Federacija plaunama vandeniu. Remiantis šiuo svarbiu veiksniu, visas Rusijos Federacijos laivynas yra padalintas į šias atskiras grupes:

1. Šiaurės laivyno bazė yra Severodvinsko baltosios jūros karinė bazė. Jo pagrindinė užduotis - apsaugoti Rusijos Federacijos teritorinius interesus to paties pasaulio pavadinimuose.

2. Ramiojo vandenyno laivynas daugiausia randasi Rusijos rytuose tokiuose miestuose kaip Vladivostokas, Dunojus, Sovetskaya gavana.

3. Baltijos grupė yra netoli Rusijos kultūros sostinės Sankt Peterburge. Pagrindo vieta yra ne mažiau reikšmingas istorinis paminklas. Šiuo atveju kalbame apie Kronstadtą.

4. Kaspijos jūrų laivynas įsikūręs Astrachanėje ir Kaspiiske.

5. Kalbant apie Juodosios jūros grupę, ji yra tos pačios jūros regione. Laivas yra įsikūręs Sevastopolio teritorijoje, kuri kažkada priklausė Ukrainai. Reikia pažymėti, kad ši karinio jūrų laivyno grupė turi gana svarbią taktinę reikšmę. Jo pagrindinis tikslas yra apsaugoti Rusijos interesus Juodosios ir Viduržemio jūros regionuose. Juodosios jūros laivyno vadas iki šiol - admirolas Aleksandras V. Vitkas.

kariuomenės kariuomenė

Rusijos karinio jūrų laivyno herbas ir vėliava

Rusijos karinio jūrų laivyno simboliai visame pasaulyje yra svorioklausimai ir ginčai. Reikėtų pažymėti, kad pagrindinis laivyno pavadinimas šiandien yra jos vėliava. Tai rodo nuolaužų Andreevskio kryžių. Nedaugelis žino, kad beveik identiškas simbolis yra Škotijos vėliava. Laivyno simbolis buvo 2001 m.

Rusijos karinio jūrų laivyno emblema taip pat yra ypatingasimbolinis apertonas. Tai auksinis šarvuotosios erelis, kurio fone įsikuriami inkarai. Ši Rusijos karinio jūrų laivyno emblema yra visuotinai pripažinta ir naudojama visose atitinkamos grupės grupėse.

Išvada

Taigi, straipsnyje mes bandėme visus apsvarstytiaspektai ir bruožai Rusijos Federacijos jūrų laivyno. Iki šiol ši ginkluotųjų pajėgų dalis yra viena iš stipriausių pasaulyje, kuri rodo aukštą karinės galios lygį Rusijos Federacijoje apskritai.

Skaityti daugiau: