/ / Art. 322.2 Baudžiamojo kodekso. Fiktyvus Rusijos Federacijos piliečio registravimas buvimo vietoje arba gyvenamojoje vietoje Rusijos Federacijos gyvenamajame pastate ir fiktyvus užsienio piliečio registravimas

Art. 322.2 Baudžiamojo kodekso. Fiktyvus Rusijos Federacijos piliečio registravimas buvimo vietoje arba gyvenamojoje vietoje Rusijos Federacijos gyvenamajame pastate ir fiktyvus užsienio piliečio registravimas

Fiktyvi registracija laikomas nusikalstama veika. Įstatymai numato specialų straipsnį, kuriame nustatomos nuobaudos už šį aktą. Paimkime toliau kyla grėsmė fiktyviai registracijai.

fiktyvus registravimas

Sankcijos

Jie yra ištaisyti straipsnyje 322.2 Baudžiamojo kodekso. Pagal šią normą buvo nustatyta bausmė už neteisėtą asmenų registravimą FMS. Sankcijos apima:

  1. Bauda Dėl fiktyvios registracijos nusikaltėliams sumokama 100-500 tūkst. rublių. ar sudaryti pajamas 3 metams.
  2. Priverstinis darbas Jie skiriami iki 3 metų. Be to, teismas gali uždrausti kaltiotam asmeniui užsiimti tam tikros rūšies veikla arba būti konkrečioje padėtyje iki trejų metų.
  3. Įkalinimas. Maksimalus laikotarpis yra 3 metai. Be to, gali būti priskirtas aukščiau paminėtas draudimas.

Atsakomybė už fiktyvią registraciją gali būti atšauktas, jei kaltininkas prisidėjo prie akto atskleidimo. Tuo pačiu metu jo veikloje nėra kitų kompozicijų požymių.

Terminijos bruožai

"fiktyvus registravimas"įstatymas neatskleidžia. Ankstesniame straipsnyje nėra registracijos neteisėtumo nustatymo kriterijų. Pasak ekspertų, sąvoka turinio savybes, panašias į termino "fiktyvus bankrotas" savybes. Jo objektyvi pusė reiškia veiksmus, kuriuos sudaro sąmoningai klaidinga nemokumo ataskaita. Subjektyvi akto dalis būdinga tiesioginiam ketinimui. Panašiai ir sąvoka "fiktyvus registravimas"

Normatyvinė bazė

Pagal Federalinio įstatymo Nr. 5242-1 nuostatas neteisėtas piliečių registracija gyvenamojoje vietoje apima asmens registraciją:

  • remiantis pateiktais tyčiniais klaidingais duomenimis ar dokumentais;
  • be ketinimo likti uždarose patalpose arba pateikti jį naudoti atitinkamam subjektui.

Kaip viena iš pagrindinių funkcijųnusikaltimas yra FMS darbuotojų žinių apie veiksmus buvimas - patikimos žinios apie tinkamo proceso pagrindo nebuvimą. Minėto federalinio įstatymo 2 straipsnis patikslina, kas yra teisėtas piliečių registracija gyvenamojoje vietoje. Tai reiškia, kad registracija, tai yra, nustatytos formos informacijos fiksavimas įgaliotoje įstaigoje buvimo vietoje ir asmens buvimo vieta atitinkamu adresu.

fiktyvus užsienio piliečių registravimas

Nusikaltimo objektas

Baudos nustatymo norma fiktyvus registravimasyra skyriuje apie įžeidimusvaldymo tvarka. Atitinkamai, kaip akto objektas yra teisėta darbuotojų, kurie užtikrina, kad buvimo vietoje laiku būtų registruojami asmenys pagal įstatymo reikalavimus, veikla, taip pat pašalinimas iš jo. Pateikimas straipsnį skyriuje apie nusikaltimus dėl kontrolės tvarka rodo, kad bausmė gali būti įskaityta ne tik tiesiogiai pareigūnų įgaliotoms įstaigoms, bet ir kitų subjektų, užsiimančių fiktyvios registracijos.

Temos sudėties bruožai

Žmonių, kuriuos galima pritraukti, ratasatsakomybė už fiktyvią registraciją yra gana plati. Ji negali apsiriboti tomis temomis, kuris, nors ir ne veikia kaip tarnautojų, tačiau atsižvelgiant į jų profesines pareigas ir atsakomybę atliekamas registraciją viešbučių, poilsio namų, slaugos namuose, Stovyklavietės, turizmo centrų, medicinos įstaigas ir pan., Tai galima daryti išvadą, iš tyrimo tikslas akto dalys. Tas faktas, kad pripažinimo subjektų nusikaltimo tik minėti asmenys bus neįmanoma patraukti atsakomybėn tuos, kurie teikia klaidingą informaciją ar netikrus dokumentus registracijai. Tokiu atveju, jie bus laikomi kurstytojai. Be to, tai būtų neįmanoma suformuluoti ir išspręsti bylos iškėlimo prieš piliečius, kurie pradėjo manekeno sąskaitą be ketinimo gyventi arba atitinkamos srities klausimą.

fiktyvaus registravimo bausmė

Išvados

2013 m Buvo priimtas federacinis įstatymas Nr. 376, kuriuo buvo priimti kai kurie teisės aktų pakeitimai. Jo tikslas, be kita ko, sustiprino atsakomybę už piliečių registravimo Rusijos teritorijoje tvarkos pažeidimą. Iš to išplaukia, kad nagrinėjant dalyko sudėtį, ne tik įgalioti darbuotojai, kurie iš tikrųjų atlieka asmenų registraciją. Pagal Art. 322.2, bausmė gali būti priskiriama bet kuriam subjektui, kuris neatitinka reikalavimų. Šiuo atveju užsienio piliečio registracija patalpų savininko gyvenamojoje vietoje gali būti vykdoma ir teisėtai. Akto kvalifikacijoje atsižvelgiama į registracijos tikslą. Jei subjektas neketino likti atitinkamose patalpose, tai užsieniečio registravimas objekto savininko gyvenamojoje vietoje yra nusikaltimas. Panašiai bausmė gali būti paskirta patalpų nuomininkui / savininkui. Jis gali užsiregistruoti piliečiui, tačiau neturi ketinimų aprūpinti gyvenamąja erdve.

Sunkumai praktikoje

Ryšium su tuo, kad stebėti tikrąją vietąpiliečių gyvenamoji vieta yra labai problematiška, registravimo institucijos neturi galimybės perduoti patikimos informacijos kitoms įgaliotoms institucijoms. Tokia informacija, visų pirma, reikalinga teismo institucijoms, mokesčių tarnyboms, kariniams komisariatams. FMS įstaigos negali pateikti informacijos apie užsieniečių ir asmenų be pilietybės buvimo vietą, tačiau įregistruotos vadinamuose gumos namuose. Visa tai labai apsunkina migracijos situacijos prognozavimą ir analizę, iš esmės panaikinant pačią apskaitos idėją. Taip kaip įrodyti fiktyvią registraciją tai yra gana sudėtinga, daugelis nesąžiningų savininkų ir darbdavių ją naudoja ir nurodo didžiulį skaičių žmonių savo patalpose.

Kriminalinės taisyklės vertė

Ryšium su praeities kelerių metų prieplaukomis iš artimojo užsienio žmonių, fiktyvus užsienio piliečių registravimas. Baudžiamosios teisės normos numatogalimybė pašalinti neteisėtų veiksmų prielaidas, įvairių rūšių spekuliacijas migracijos apskaitos srityje ir nesąžiningų savininkų bei patalpų nuomininkų piktnaudžiavimą teisėmis. Akivaizdu, kad spekuliacijos atveju paprastai tai reiškia faktinį registracijos pardavimą be ketinimo suteikti kambarį gyventi, taip pat jo įsigijimą. Tokie veiksmai apima pasikeitimą paslaugomis (paprastai remontuojant butą), tam tikros dovanos kaip dovanos ir kitų nelegalių operacijų gavimą. Atitinkamai fiktyvus registravimas įstatymų leidėjui svarstomas ne tik kaip registracijos falsifikavimas, ty pateikiant sąmoningai melagingus dokumentus arba pateikiant klaidingą informaciją. Tai taip pat laikoma teisine procedūra, bet atliekama be ketinimo suteikti kambarį.

atsakomybė už fiktyvią registraciją

6 forma

Tai veikia kaip vienas iš pagrindiniųgauti leidimą nuolat gyventi. Užpildykite formą Valstybės tarnybos ar MFC portale. Pirmuoju atveju tai bus padaryta elektronine forma, antruoju - iš popieriaus rankos. Dokumentą reikia vertinti labai rimtai, nes jame neturėtų būti klaidų ir klaidų. Priešingu atveju formą reikės perrašyti. 6 forma yra pristatomas patalpos savininkui asmeniškai. Nei giminaičiai, nei draugai negali tai padaryti. Visoms taisyklėms išduotas įgaliojimas taip pat nepadės. Išimtys yra nepilnamečiai. Jiems užpildyti ir paduoti atlieka teisėti atstovai (globėjai, tėvai ir kt.).

Konkrečios situacijos

Kaip minėta pirmiau, užpildymas irformos teikimą vykdo tik išdavėjas. Situacija yra sudėtingesnė, jei pilietis yra įregistruotas kambaryje, kuri jam nepriklauso. Tokiu atveju objekto savininkas turi pasirašyti formą. FMS patalpų savininko buvimas nėra būtinas, nes registracija reikalauja jo raštiško sutikimo, notariškai patvirtinto. Savo buvimu savininko nebuvimas nėra atsisakymo registruoti priežastis.

Pagrindiniai reikalavimai

Paraiška registracijai gyvenamojoje vietoje Turi būti užpildyta mėlyna / juoda rankena. Žodžiai turi būti įskaitomi. Patartina rašyti spausdintus laiškus. Su forma pateikiama:

  1. Galiojantį pasą su visų puslapių, kuriuose yra prekių ženklai, kopijas. Jei nepilnametis yra įregistruotas, gimimo liudijimas yra suteikiamas.
  2. Pavadinimo dokumentas patalpose.
  3. Savininko sutikimas. Jame turi būti informacija apie objektą, kuris gauna leidimą gyventi, taip pat objekto savininkas (jei jie yra skirtingi žmonės). Be to, sutikimas nurodo informaciją patalpose, pastabą dėl registracijos išregistravimo iš ankstesnės gyvenamosios vietos (prireikus).

Šiuo metu paso įstaigose vyksta specialios konsultacijos. Dokumentui apdoroti gali padėti bet kuris asmuo.

kaip įrodyti fiktyvią registraciją

Paraiška registracijai gyvenamojoje vietoje

Apsvarstykite galimybę užpildyti formos skiltis. Visų pirma nurodoma institucija, kuriai pateikiama paraiška. Į atitinkamą lauką įrašomas "FMS Russia", tada nurodoma respublika / provincija / regionas, kaimas / kaimas / miestas. Maskvoje ir Sankt Peterburgo regione nėra parašyta. Po to genitive byloje yra informacijos apie pareiškėją - "nuo (vardas)". Čia parašyta gimimo data (kaip ir paso). Linija "Atvyko (a)" nurodo vietovę, kurioje asmuo anksčiau gyveno. Turėtumėte parašyti visą adresą (su namo ir buto numeriu). Jei formą užpildo patalpos savininkas, tada eilutėje "Suteikiama prielaida" rašykite: "Aš esu savininkas". Jei objekto savininkas yra kitas asmuo, nurodomas jo vardas. ir giminystės laipsnis. Pateikiama išsamesnė informacija apie dokumentą, leidžiantį būti įregistruota prielaida. Jei formą užpildo savininkas, tai nurodoma informacija apie valstybę apie valstybės registraciją (numeris ir išdavimo data). Patalpų ne savininkas rašo: "Remiantis savininko paraiška". Tada nurodysite adresą, kuriame bus registracija. Turėtumėte parašyti miestą, gatvę, namą, pastatą, buto numerį. Jei adresu trūksta kažko (pvz., Nėra talpyklos) laukas paliekamas tuščias. Po to į formą įvedama informacija apie pasą: serija, numeris, kuris išdavė ir kada, vieneto kodas. Jei yra nurodyta nepilnametis, nurodoma gimimo liudijimo informacija. "Parašo" eilutėje išbraukite žodžius "teisėtas atstovas". Autografas pateikiamas be dekodavimo, po jo pabrėžiama dokumento sudarymo data. Jei paraišką užpildo ne savininkas, teisinis savininkas turi pasirašyti eilutę "Pareiškėjo pateiktas parašas". Visi kiti ženklai yra FMS darbuotojai.

Paraiška paraiška registracijai gyvenamojoje vietoje

Dažniausios klaidos

Pagrindinė prašymo grąžinimo priežastis yraneįskaitomas rankraštis. Netinkama klaida yra neteisingas nuosavų, geografinių objektų ar valstybinių institucijų pavadinimų rašymas. Tokia informacija turėtų būti nukopijuota iš paso. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas datų formai. Skirtingose ​​eilutėse jie pateikiami skirtingai. Daugelis pareiškėjų pamiršta apie "upės" mažinimą. nurodant gimimo datą. Visi žodžiai, parašyti formoje, turi būti suderinti pagal bylą, numerį, gimimą. Užpildę, turėtumėte dar kartą patikrinti.

kyla grėsmė fiktyviai registracijai

Laikas

Paprastai asmuo turi susisiektiregistracijos tarnyba ne vėliau kaip per savaitę nuo ištraukos iš ankstesnio adreso datos. Registracija naujose patalpose atliekama per tris dienas. Jei kyla abejonių dėl formų užpildymo teisingumo, geriau kreiptis pagalbos iš kompetentingų organizacijų. Taip pat galite pasinaudoti keliomis formomis ir praktikuoti namuose.

Išvada

Visai neseniai buvo fiktyvus registravimasvienas iš būdų gauti pajamas. Ypač plačiai jį naudojo privačių namų savininkai. Įstatymai nenumatė jokių registruotų asmenų skaičiaus apribojimų. Būsto savininkų situacija buvo sudėtingesnė. Normos griežtai reglamentuoja kiekvieno registruoto dalyko diapazoną. Šiuo metu praktikoje yra nelegalios registracijos atvejų, tačiau, papildius ir pakeitus teisės aktus, jų skaičius gerokai sumažėjo. Taip yra dėl to, kad paso įstaigai paprastai būdingos didžiulės eilės. Jei norite skirti vieną asmenį, jums kartais reikia praleisti pusę dienos. Nepaisant to, šiandien yra žmonių, kurie eina už tai. Tai tikrai lengvas būdas gauti pinigų, bet vis dar neteisėtas. Nepamirškite apie baudžiamąją atsakomybę už fiktyvią registraciją. Nusikaltimas yra numatytas ne tik paskirtiesiems.

Skaityti daugiau: