/ / Rusijos Federacijos konstitucinė struktūra

Rusijos Federacijos konstitucinė struktūra

Rusijos Federacijos konstitucinė sistema yra tam tikras tvarka, kurioje gerbiamos laisvės ir žmogaus bei piliečių teisės. Tuo pačiu metu vyriausybė veikia pagal pagrindinį įstatymą.

Tvarka, kuriaRusijos konstitucinė sistema prasideda nuo valdžios formavimo principų apibrėžimo pilietinės visuomenės ir individo atžvilgiu. Šie principai yra pagrindinio įstatymo pirmame skyriuje.

Rusijos konstitucinė sistema užtikrina pateikimąvaldžios valdžia. Tokioje demokratiškoje šalyje visuomenė užima ypatingą padėtį. Rusijos valstybinė sistema numato, kad pilietinė visuomenė veikia kaip sistema, valdoma vyriausybe ir kaip savireguliavimo struktūra. Tuo pačiu metu valdžios valdžia laikoma valdymo sistema, kuri tuo pačiu metu priklauso nuo savireguliacijos visuomenės ir jos poreikių.

Rusijos Federacijos Konstitucija yra pagrindinis įstatymas, jo pagrinduišskirtinai humanistines idėjas. Jie ateina iš teisių ir laisvių žmogaus ir piliečio neliečiamybę. Konstitucinę santvarką Rusijos Federacijos nekeltų pilietis prie Vyriausybės jungo. Galia yra laikomas oficialiu atstovu žmonių, kuriems leista nuspręsti tik tuos klausimus, kurie yra apibrėžti Pagrindinio įstatymo.

Dėl to, kad tokio tipo valstybėįtaisas reiškia specialią socialinių santykių sistemą, konsoliduojant ne atskiros teisinės normos, netgi tam tikras teisines disciplinas, bet dalyvauja visiškai visose Rusijos įstatymų ir teisės srityse.

Rusijos Federacijos konstitucinės sistemos pagrindai yrapagrindiniai šalies pagrindai, taip pat principai, skirti Rusijos Federacijai suteikti konstitucinės valstybės charakterį. Taigi, remiantis pagrindinio įstatymo nuostatomis, Rusija yra demokratinė federacinė valstybė, pagrįsta įstatymu. Šalies demokratija daugiausia atsispindi užtikrinant demokratiją, vietos savivaldą, taip pat valdžios pasidalijimą teismų, vykdomosios ir teisėsaugos srityse.

Konstitucijoje sakoma, kad kaipvienintelis galios šaltinis ir suvereniteto turėtojas yra daugiašaliai žmonės. Tai rodo, kad šalis paskelbta demokratine. Be to, pagal pagrindinio įstatymo nuostatas tai taip pat yra teisėta galia.

Teisinės valstybės principas yra kitokssavarankiškai apsiriboja joje galiojančiomis teisinėmis normomis. Šios normos turi būti taikomos visiems pareigūnams, valdžios institucijoms, piliečiams, visuomeninėms asociacijoms. Šiuo atžvilgiu teisinės valstybės principas yra teisinės valstybės principas.

Remiantis Pagrindinio įstatymo nuostatomis,lygios laisvės ir teisės garantuojamos nepriklausomai nuo lyties, tarnybinės ir turtinės padėties, požiūrio į religiją, rasę, gyvenamąją vietą, priklausymą socialinėms formoms ir kitomis aplinkybėmis. Tuo pačiu draudžiama bet kokia piliečių teisių į socialinę, rasinę, religinę, kalbinę ir tautinę priklausomybę apribojimas.

Tuo pačiu metu teisinės valstybės esmė nėrasumažino tik teisių ir laisvių asmens apsauga. Teisinių galių principas taip pat užtikrina saugumą ir ribojimas galios veiklą vienodai. Taigi, garantavo laisvę ir žmogaus teises, teisinę, kaip ir jos santykiuose su valdžios institucijomis apsaugos ir su kitais žmonėmis. Teisinės valstybės, kaip rezultatas yra pateikiamas kaip subjektinių civilinių teisių kartu ir objektyviu veiklos galios tvarka.

Skaityti daugiau: