/ / Bausmės skyrimas

Bausmės skyrimas

Už bet kokį neteisėtą veiksmą, būk tainusikaltimas ar kitas nusikaltimas, kaltininkas privalo laikytis įstatymų nustatytos atsakomybės. Bausmė yra valstybės prievartos priemonė, kuri pirmiausia turėtų padėti ištaisyti tokį asmenį.

Baudos tikslas yranusikalstamos veikos pobūdis, nusikaltėlio tapatybė, jo turto statusas, sunkinančios ir lengvinančios aplinkybės. Paprastai tai yra ribose, nustatytose tos ar tos ryšių su visuomene ryšių grupės įstatymą reglamentuojančio straipsnio sankcijoje. Gerai nusipelno bausmės taikymas asmeniui neatleidžia jam nuo žalos atlyginimo ir procesinių išlaidų.

Pažeidimą padariusio asmens veiksmai,yra reglamentuojami Administracinių teisės pažeidimų kodeksu. Administracinės bausmės skyrimas aprašytas šio norminio teisės akto 4 skyriuje. Skirtingai nuo Baudžiamojo kodekso, atsakomybė už administracinius pažeidimus tenka ne tik fiziniams, bet ir juridiniams asmenims. Geriausia bausmė administracinėje teisėje.

Rusijos Federacijos įstatymai, visuomenėje egzistuojantys teisiniai santykiai grindžiami pagrindiniais principais, kurie yra pripažįstami praktiškai visose šalyse ir yra nustatomi tarptautiniuose aktuose.

Yra šie bausmės principai:

  • teisingumas. Bausmė turėtų būti paskirta sąžiningai, atitinka nusikalstamos veikos sunkumą, nusikaltėlio tapatybę, komisijos aplinkybes;
  • humanizmas. Nepriimtina fizinių kančių sukelti, žmogaus orumas neturi būti pablogėjęs. Be to, Rusijoje mirties bausmė netaikoma vyrams, vyresniems nei 65 metų, asmenims, kurie padarė nusikaltimą kaip nepilnamečiai, ir bet kokio amžiaus moterys. Tos pačios kategorijos asmenys negali būti nuteisti mirties bausme;
  • teisėtumas. Bausmė taikoma tik už įstatymo pažeidimus. Negalima prisiimti atsakomybės už veiksmus, nenumatytus įstatyme, ir teisių apribojimai neturėtų viršyti sankcijų numatytų straipsnių apimties;
  • lygybė prieš įstatymą. Bet kuris asmuo, nepriklausomai nuo socialinės padėties, lyties, kalbos, rasės ir tt, yra atsakingas. lygiomis teisėmis.

Baudos skyrimas baudžiamosios teisės teisėje lengvinančiomis aplinkybėmis

Esant pastarajam ir nepakankamai sunkinančiosaplinkybes, teismas gali būti nuteistas daugiau kaip 2/3, o esamo ikiteisminio susitarimo atveju - daugiau nei pusė didžiausio. Šios nuostatos negali būti taikomos, jei straipsnio sankcija numato mirties bausmę arba gyvybės atėmimą. Jei yra ikiteisminis susitarimas, tokios griežtos atsakomybės priemonės nėra skiriamos, o bausmė negali būti didesnė kaip 2/3 didžiausios.

Bausmės skyrimas recidyvo atveju

Teismas, išskyrus visuomenės pobūdį ir laipsnįnaujo nusikaltimo rizika, padaryta anksčiau, taip pat atsižvelgiama į aplinkybes, pagal kurias korekcinis poveikis asmeniui buvo nepakankamas. Bausmės terminas, neatsižvelgiant į recidyvo tipą, turėtų būti bent 1/3 didžiausio, tačiau neviršijantis mažiausios sankcijos ribos. Atsižvelgiant į švelninančias aplinkybes, taip pat galimas trumpesnis laikotarpis.

Bausmės priskyrimas bendrai

Atliekamas atskirai už kiekvieną nusikaltimą. Teismas nustato galutinę bausmę daliniu ar visišku papildymu arba griežtesnę ne tokios griežtos sankcijos taikymą šiais atvejais:

  • jei įvykdyta mažo sunkumo ir vidutinio sunkumo nusikaltimai;
  • asmuo yra nuteistas už pasirengimą nusikaltimui;
  • asmuo yra nuteistas už bandymą padaryti nusikaltimą.

Esant tokiai situacijai, bausmės terminas neturėtų būti didesnis nei pusė didžiausio sunkiausio nusikaltimo.

Skaityti daugiau: