/ / Biudžeto klasifikacija Rusijos Federacijoje

Rusijos Federacijos biudžeto klasifikatorius

Rusijos Federacijos biudžetinė klasifikacija yraPajamų ir išlaidų pasiskirstymas pagal atskiras grupes, priklausomai nuo konkrečių ypatybių. Šio padalinio tikslas - palengvinti finansų kontrolės sistemą ir išlaikyti lėšų įtraukimo ir naudojimo tvarką. Iš tiesų, yra aiški klasifikacija leidžia analitikai ne tik atsekti tikslinę finansinių išteklių panaudojimą, bet ir nustatyti netinkamų investicijų akimirkas, arba rasti būdų, kaip padidinti pajamas.

Rusijos Federacijos biudžeto klasifikacija remiasitam tikri reikalavimai ir principai. Visų pirma, grupė turi laikytis aiškumo ir skaidrumo principų, kad kiekvienas asmuo, priimęs teisės aktą ar kitą valstybinį dokumentą, suprastų ir orientuotų į šį skyrių. Be to, išlaidų ir pajamų rodiklių atspindžio sistemoje būtina išsamiai atspindėti rodiklius, kurie labai palengvina biudžeto plano įgyvendinimo kokybės tikrinimo procedūrą.

Modernus Rusijos Federacijos klasifikatoriusyra organizuojamas taip, kad būtų užtikrintas duomenų palyginamumas tarptautiniu lygmeniu. Tai, savo ruožtu, yra didžiulis žingsnis stiprinant santykius su užsienio kompanijų atstovais. Visos nacionalinės įmonės ir organizacijos, kurios laikosi mokesčių teisės aktų, privalo laikytis valstybės institucijų sukurtų pajamų ir išlaidų grupių. Taigi, Rusijos Federacijos biudžeto klasifikacija apima:

1) Visų pajamų dalijimas į grupes į valstybės iždą.

2) Tada išskiriama tokia išlaidų išlaidų kategorija:

a) organizacinė;

b) funkcionalus;

c) ekonominis;

d) biudžeto deficito vidaus ir išorės finansavimo šaltiniai;

e) valstybės vidaus ir išorės skolų rūšis.

Pajamų dalis yra diferencijuojama pagal lėšų šaltinius. Ir detalumas pasireiškia formuojant atskiras grupes, pogrupius, straipsnius ir pogrupius.

Išlaidų dalis atspindi kryptisgautų lėšų naudojimas. Todėl funkcinė klasifikacija reiškia, kad atspindėti tikslai, kuriems skiriami finansiniai ištekliai. Dauguma lėšų skiriamos siekiant užtikrinti sklandų vyriausybinių agentūrų funkcijų vykdymą, įgyvendinti socialines programas, kurios yra ypač svarbios. Atsižvelgiant į funkcinį diferencijavimą, galima pastebėti lygmenų buvimą. Pirmasis atspindi konkrečių vyriausybės funkcijų dalis. Pagal antrąjį lygmenį paprastai suprantamas betonavimo dalių rinkinys. Trečiajame lygmenyje tikslinių išlaidų straipsniai yra sutelkti. Tai reiškia, kad sumos tiesiogiai skiriamos vadovams ir yra skirtos tam tikrų poreikių finansavimui. Ketvirtasis lygis yra straipsnių detalizavimas pagal išlaidų tipus. Paprastai šis padalijimas yra būdingas kiekvienai išlaidų dalies klasifikacijai.

Organizacinė biudžeto klasifikacijaRusijos Federacija ketina skirti finansinius išteklius gavėjams ar platintojams respublikiniame ir vietos biudžetuose, taip pat federaliniams biudžetams. Todėl ekonominė klasifikacija atspindi išlaidas ekonominiams poreikiams. Kita grupė atskleidžia, kaip finansuojamas biudžeto deficitas ir skolos, tiek vidaus, tiek išorės.

Tikslas skirtas Rusijos Federacijos biudžeto klasifikacijaipadėti siekti pagrindinių valstybės vykdomos politikos tikslų, taip pat supaprastinti finansų stebėsenos sistemą, skirtą palengvinti išlaidų, susijusių su konkrečia sritis, tinkamumo kontrolę. Be to, tai leidžia vyriausybei nustatyti papildomus pajamų šaltinius.

Skaityti daugiau: