/ / Darbuotojo iniciatyva nutraukta darbo sutartis yra teisė, o ne pareiga

Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva yra teisė, o ne pareiga

Priklausomai nuo kylančio gyvenimoasmuo gali nuspręsti atsistatydinti iš savo darbo vietos, o tada darbo sutarties nutraukimas bus nutrauktas darbuotojo iniciatyva. Darbuotojas privalo raštu pranešti apie savo ketinimą, pateikdamas atitinkamą prašymą ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki atleidimo iš darbo. Organizacijos vadovui šis laikotarpis yra 1 mėnuo, sezoniniams darbuotojams - 3 mėnesiai. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva gali įvykti ir per trumpesnį laiką. Pagal sutartį su darbdaviu darbuotojas gali nesilaikyti numatytų dviejų savaičių. Be to, įstatyme numatytos situacijos, kai darbuotojas turi būti atleistas laikantis jo paraiškoje nurodytų sąlygų.

darbuotojo iniciatyva nutraukti darbo sutartį
Konkrečiai, sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva jo pasirinktoje terminijoje įvyksta, jei:

- asmuo yra įregistruotas švietimo įstaigoje, švietimo tipas ir lygis įstatyme nenumatytas;

- jis išeina į pensiją;

- darbdavio darbo įstatymų, norminių, teisinių ir kitų darbo srities dokumentų pažeidimas;

- kitais atvejais, kai darbuotojui objektyviai trūksta galimybės tęsti darbą.

Darbuotojas gali parašyti paraišką bet kuriojelaikotarpis, įskaitant atostogas ar laikinąją negalią. Po to, kai darbdaviui pranešama apie nutraukimą, darbuotojas privalo kuo greičiau įvykdyti savo pareigas ir nepaisyti jų, nes dėl to gali atsigauti. Tai gali būti pavojinga. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva gali būti pakeistas atleidimu iš pareigų dėl rimto pažeidimo - nedarbingumo. Iki "parengimo" laikotarpio pabaigos darbuotojas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti jam parašytą prašymą, išskyrus atvejus, kai kviečiamas į kitą vietą asmuo, kurio negalima atsisakyti priimti pagal įstatymą. Patvirtinimas gali būti darbo sutarties sudarymas su nauju darbuotoju.

darbo sutarties atšaukimas
Kitas rimtas šio proceso detalesyra užsakymo išsiuntimo laiku pateikimas. Darbuotojo iniciatyva darbo sutarties nutraukimas negali atsirasti, jei darbdavys laiku neišduoda sutarties, kad nutrauktų sutartį, o darbuotojas savanoriškai tęs darbą. Be to, darbuotojas turi teisę visiškai nebevykdyti savo pareigų paraiškoje nurodytoje dienoje, net jei jo atleidimo iš pareigos dar nėra išduotas. Nepamirškime, kad nesilaikant visų procedūrinių aspektų gali būti atleidimo iš darbo ar kitų nemalonių padarinių panaikinimas. Privaloma sąlyga yra galutinė darbo sutarties atsisakymo dieną apskaičiuojama ir perduodama atleistas iš darbo knygos.
darbo sutarties sudarymas

Kitas šio tipo nutraukimo požymisdarbo veikla yra tai, kad kartais ši procedūra slėpia paslėptą atleidimą iš darbdavio iniciatyva, kuris, remdamasis savo prekybos ar kitais interesais, darbuotoją perkelia į tokį sprendimą įvairiais būdais. Skundžiamos situacijos atveju darbuotojas privalo ieškoti neteisėtų darbdavio veiksmų įrodymų.

Skaityti daugiau: