/ / Sisteminis požiūris į valdymą - integruotas verslo sėkmės kriterijus

Sistemingas požiūris į valdymą yra integruotas verslo sėkmės kriterijus

Bet kokią organizaciją galima laikyti sistema, kuri nuolat bendrauja su išoriniu pasauliu. Jį gali sudaryti posistemiai, kurie yra glaudžiai tarpusavyje susiję.

Sąveika su išorine aplinka reguliuojama per tokią žinių sritį kaip valdymas ir gali būti pateikiama tokia seka:

  1. Informacijos apie rinką, kurioje veikia bendrovė, analizė.
  2. Informacijos apie įmonės vidinę struktūrą analizė.
  3. Sprendimų priėmimas, kurį atlieka bendrovės vadovybė, remdamasi pirmųjų dviejų etapų informacija apdorojimu ir praneša apie tai kaip tinkamą užsakymą ar nurodymą savo pavaldiniams.
  4. Darbuotojų motyvacija (moralinė ir materiali).
  5. Vadovybės nustatytos užduoties įgyvendinimas siekiant vieno iš pagrindinių bendrovės tikslų yra padidinti įmonės konkurencingumą.
  6. Tikslo poveikio įtaka rinkos pokyčiams ir įmonės vidinei struktūrai įvertinti.

Suteikiamas sistemingas požiūris į valdymąsuprasti, kad bet kokios organizacijos egzistavimo veiksmingumo užtikrinimas neturėtų būti užtikrintas atskira įmonės struktūrine dalimi, tačiau glaudžiai susijusi su bendra sistema.

Sisteminis požiūris į kokybės valdymąnumato tinkamus metodus, organizacinę struktūrą, išteklius ir procesus, kurie yra būtini kokybės valdymui apskritai įgyvendinti.

Naudojant šį metodą, būtinanustatyti proceso dalykus ir objektus. Taigi sistemingas požiūris į valdymą kaip visumą įmonėje numato specialių valdymo organų (subjektų) ir procesų, naudojant materialines, technines ir informacines priemones (įrenginius), egzistavimą. Šio valdymo proceso metu mažai svarbi yra įmonės konkurencingumas, įmonės politika kokybės kontrolės srityje ir nuolatinis tobulinimas.

Sistemingas požiūris į organizacijos valdymąkaip ir bet kuris kitas valdymas, numato valdymo sprendimų kūrimą ir jų įgyvendinimo būdus. Tam, kad būtų pasiektas didelis efektyvumas naudojant tam tikrus valdymo metodus, įmonės valdymas turi aiškiai nustatyti veiksnius, turinčius didžiausią įtaką teigiamam rezultatui pasiekti.

Taigi, jei mes kalbame konkrečiai apie kokybęgamybai svarbų vaidmenį atlieka norimas lygis tokių produktų kūrimo ir ne gamybos etapuose. Jei nustatomi tam tikri nukrypimai nuo planuotų rodiklių, būtina laiku pritaikyti valdymo priemones ir nukreipti jų įtaką "silpnoms" gamybos vietoms.

Kaip jau minėta, sistemingas požiūris įvadovybė turėtų numatyti integruotą techninės, organizacinės, socialinės ir ekonominės veiklos įgyvendinimą siekiant tikslų ir užtikrinti įmonės konkurencingumą. Ši sistema turėtų apimti techninius įrenginius, informacijos duomenų bazes ir, žinoma, žmonių komandas.

Esant šiuolaikinės rinkos nestabilumuidažnai prieš valdymo subjektus yra problematiškas pigių produktų gamybos klausimas. Būtent todėl tokių bendrovių lyderiai turėtų laiku reaguoti į realią rinkos paklausą ir tuo pat metu gerokai ne mažinti produktų kokybę. Tik jei šios sąlygos bus įvykdytos, bus pasiekta pusiausvyra tokiais rodikliais kaip konkurencingumas ir gamybos tikslingumas. Visais atvejais bet kokios verslinės veiklos sėkmė tiesiogiai priklausė nuo produktų kokybės, palyginti su jo kaina.

Sisteminis požiūris į valdymą gali būti veiksmingai įgyvendintas naudojant pasaulinę patirtį šioje srityje.

Skaityti daugiau: