/ / Sociogenezė yra visuomenės kilmės mokslas

Sociogenezė yra visuomenės kilmės mokslas

Sociologinis žodis yra plačiai žinomas terminaskuris naudojamas tiek sociologijoje, tiek daugelyje kitų mokslo sričių. Bet ką jis reiškia? Kaip tai atsitiko? Kas tai yra? Šiame straipsnyje jūs pasakysite apie viską, ko reikia žinoti apie šį terminą. Sociogenezė yra labai svarbi sociologijos ir psichologijos dalis, be kurios neįmanomas šiuolaikinės visuomenės, taip pat visuomenės bet kurio jos egzistavimo etapas, supratimas.

Termino kilmė

Sociogenezė yra terminas, kuris kilo išderinant du žodžius iš skirtingų kalbų. Žodis "societ" buvo paimtas iš lotynų ir yra išverstas kaip "visuomenė". Tačiau antrasis žodis kilęs iš graikų kalbos. Genesis yra "kilmė", šis žodis vartojamas laisvai ir rusiškai. Rezultatas yra "visuomenės kilmė" - būtent tai yra pagrindinė šios krypties tema moksle. Taigi sociogenezė yra terminas, rodantis visuomenės kilmę ir viską, kas buvo susijusi su šiuo procesu.

sociogenezė yra

Kas tai yra

Tačiau iki šiol jūs matėte tik termino vertimą"Sociogenesis". Žinoma, jo apibrėžimas yra daug platesnis ir išsamiau apibūdina tai, kas tai yra. Taigi sociogenezė yra žmogaus sąmonės, žmogaus asmenybės, taip pat tarpasmeninių santykių atsiradimo ir vystymosi procesas socializacijos sąlygomis. Ši sąvoka paprastai yra nagrinėjama skirtingų kultūrų ir formacijų kontekste. Taigi, studijuojant sociogenezę, galėsite tiksliai suprasti, kaip buvo suformuotas žmogus ir žmonijos visuomenė.

sociogenezės apibrėžimas

Pagrindinė idėja

Na, dabar jūs vis daugiau ir daugiaumes žinome, kad yra sociogenesis - kas tai yra, ėjo nuo idėjos, ir tt Tačiau, tai turėtų atrodyti šiek tiek giliau ir išsiaiškinti, kokios idėjos yra svarbu sociogenesis įkūręs šį judėjimą ir kokie įstatymai tai gali būti siejamas ir daugiau .. kita.

Jei mes kalbame apie pagrindinę idėją, tada pradėkite nuotas, kuris jį suformulavo. Tai buvo garsus psichologas Wilhelmas Wundtas. Tai buvo pirmas kartas, kai jis sakė, kad kiekvienas psichologas dirbant su individo sąveikauja ne tik su abstrakčia žmogui, o su žmogumi, kuris priklauso tam tikro amžiaus, yra ypač socialinė sistema, yra tam tikro lygio jo visuomenėje ir jo aplinka . Tas asmuo neegzistuoja savaime kaip atskiras vienetas - ji visada turi būti nagrinėjamas atsižvelgiant į socialines ir kultūros kontekste, sąveika su aplinka.

sociogenezė kas tai?

Taigi, pagrindinė sociogenezės idėjayra tas faktas, kad kiekvienas žmogus yra ne tik tas pats asmuo, jis taip pat yra tarpusavyje susijęs su kitomis asmenybėmis, dėl kurių buvo realizuota žmogaus visuomenės kilmė ir tolesnė plėtra.

Taisyklingumas

Sociologija psichologijoje yra įspūdingaskyrius, kuris yra labai svarbus kiekvienam specialistui. Sociogenezė yra tvirtai susijusi su istorine psichologija, nes joje nagrinėjamos visuomenės savybės ir jos vidinė sąveika įvairiuose etapuose. Jis studijuoja žmogaus ir visuomenės psichologines charakteristikas, ypač jo pažinimo formavimąsi, pasaulio suvokimą, save, kaip asmenį, pripažinimą, priklausomai nuo laiko.

sociogenezė psichologijoje yra

Pagrindinis metodas

Žinoma, ši kryptis nėratik teorinis, bet ir praktinis. Ir pagrindinis šios aplinkos tyrimo metodas yra psichologinis rekonstrukcija. Tai reiðkia tam tikro laikotarpio specifiniø þmoniø elgsenos þmoniø atkûrimà. Visa tai daroma interpretuojant kultūros paminklus ir kitus senovės laikų paliktus senovinius daiktus.

Mokslininkai, dirbantys sociogenezės srityje,užsiima įvairiais tyrimais, kurių objektai gali būti asmenys, kurie vaidino svarbų vaidmenį istorijoje (formuojant jų asmenybės portretą, jų elgesį) ir visoms socialinėms grupėms, o kartais net tautoms ir tautoms. Su sociogenezės pagalba galima nustatyti, kokie charakterio bruožai praeityje turėjo tą ar tą žinomą žmogų, kokios nuotaikos buvo bet kokioje konkrečioje sociologinėje grupėje. Mokslininkai sužinos, kokie bendri gamtos bruožai buvo tos ar kitos tautos, gyvenusios tam tikroje teritorijoje tam tikrą laiką. Tai labai svarbu tiek istorijos, tiek psichologijos kaip mokslo kontekste.

Sociogenezė pagal psichoanalizę

Jei istorinių mokslų sociogenezė yra akivaizdivaidina svarbų vaidmenį, nes jame pateikiama labai plati informacija apie žmones, socialines grupes ir visas tautas, psichologija nėra tokia paprasta. Daugelis žmonių klausia savęs: kaip sociogenezė gali paveikti taikomąją psichologiją, tai yra, kaip ji gali padėti gydyti pacientus? Vienas ryškiausių pavyzdžių - Sigmundo Freudo psichoanalizė, žinoma visame pasaulyje. Tai buvo jo kontekste, kad individo ir socialinės grupės (dažniausiai šeimos) analizė buvo naudojama istoriniame kontekste - taip vadinamas biografinis metodas.

Skaityti daugiau: