/ / Kompozicija "Kas yra gailestingumas ir gailestis"

Kompozicija "Kas yra gailestingumas ir gailestis"

Šiuolaikinėje visuomenėje tokios sąvokosužuojautos, gailestingumo, užuojautos praktiškai prarado tiek jų svarbą, tiek jų naudojimą kasdieniame gyvenime. Esė "Kas yra užuojauta?" Yra įtraukta į beveik bet kurią mokyklos mokymo programą. Vaikuose mokytojai nori rasti sudėtingų, bet šviesių ir būtinų jausmų grūdus pasaulyje.

Gailestingumo filosofija

Kas yra gailestingumas ir užuojauta? Kodėl šios sąvokos yra būtinos žmogaus pasaulyje? Tai yra tas, kad kiekvienas žmogus priklauso nuo jo esančių žmonių. Būk tai draugas, brolis ar svetimas, einantis kartu su tuo pačiu keliu. Jau seniai įrodyta, kad žmogus be visuomenės negali gyventi. Jis netoleruoja izoliacijos, nesvarbu, kiek jis buvo pritrauktas prie šios idėjos. Kodėl tai? Atrodytų, kad idealus gyvenimas tam tikroje atokioje vietoje, kur nėra triukšmo, nėra drąsių kaimynų, nėra nieko.

Kas yra užuojauta?
Kas yra užuojauta? Apibrėžtis gali būti išreikšta situacija: vienas asmuo, pavyzdžiui, sulaužys ranką. Ir aplink niekas. Niekas nepadės, o pats pats negali pateikti pirmosios medicininės pagalbos ar imtis reikiamų priemonių gydyti rankas. Rajone nėra asmens, kuris parodys gailestingumą ir pratęss pagalbinę ranką. Remiantis pirmiau pateiktu pavyzdžiu, mes galime pasakyti, kad kiekvienas iš mūsų priklauso nuo kito. Mes esame viena sistema, kurioje atskiras segmentas išeina iš jos, yra didelė nesėkmė, net jei mes to nepastebime.

Kai vaikas rašo esė "Gailestingumas iružuojautą ", jis pirmiausia nuspręs paminėti žmonių tarpusavio pagalbą. Nuo ankstyvos vaikystės žinome, kad neįmanoma gyventi be tėvų ir be gydytojų - neįmanoma susigrąžinti. Šis paprastas filosofija žmonių visuomenės sistemai, kuri, deja, mūsų dienų nekeičia, tuo geriau su dideliu greičiu neliečiamumą. Ir mes ją sunaikinome patys.

kas yra užuojauta

Kas vyksta?

Kas yra užuojauta?"Neatsižvelgia į sąvoką" misantropija ", nes tai yra dėl to, kad šis sujaudinimo fenomenas žmonėse nėra paliktas. Kiekvienas žmogus laiko savo pareigą uždaryti iš kitų ir neatsižvelgti į tai, kas vyksta aplink. Šis reiškinys yra aktyviai propaguojamas internete. Žmonės, nepastebėdami to, tampa uždaryti ir nešvarūs, laikydami jį įprastam elgesiui.

Labdara ir gailestingumas senovėje

Senovės istorikai mums sakė, kad Pythagorasnupirko žuvis iš vietinių žvejų ir išmetė juos atgal į jūrą. Žmonės juokėsi, bet jis teigė, kad taupydami žuvį iš tinklų, taigi žmonės išgelbsti nuo vergijos. Iš tiesų, visi gyvieji dalykai yra susieti su stipriomis priežastingumo kilpomis: kiekvienas mūsų veiksmas, kaip sparčiai auganti echo dalis, virsta visatos erdve, sukelia šias ar kitas pasekmes.

kas gaila ir gailestingumas

Kas gaila ir gailestingumas mūsų visuomenėje?

"Gaila yra mūsų lobis, - parašė Fedoras.Michailovič Dostojevskis. Galų gale, jei žmonės nustos jausti atsiprašymą už silpną ir reikalingą pagalbą, aplink mus esantis pasaulis tiesiog pasidarys, nudvės, bus nusiminęs ir sterilus. Pagalba, komfortas, parama - ir pasaulis taps šiek tiek geresnis.

Bet, deja, šiuo metu, gaila iružuojauta daugeliui nieko nereiškia. Žmogus yra toks savanaudiškas, savimoniškas, kad gaila neapsiriboja jo supratimu. Toks žmogus ramiai stebės kito asmens kančias, nepadės pagalbos, praeis. "Ne su manim, ir viskas gerai", "Mano namelis su kraštu" - tai jo mottos gyvybei.

kas yra užuojautos ir užuojautos

Dvasingai mūsų visuomenė yra supuvusi į žemę. Mes nežinome, kaip užjausti, nerimauti artimaisiais, mes nežinome, kaip atleisti. Svetimos sielvartas nėra mūsų verslas.

Iš tiesų, paaukoti save kitiemsne visi yra pasirengę. Tik tikras maloningas ir gailestingas žmogus gali parodyti gailesčius ir išplėsti pagalbinę ranką. Meilė kaimynui ir gailestingumas yra pagrindinės problemos, įtakojančios daugybę žymių rašytojų jų darbuose.

Gailestingumas literatūroje

Esė "Kas yra užuojauta?", Kurie studentai rašo literatūros pamokas, turėtų būti aprašyti istorijų, romanų pavyzdžiai.

Taigi, Andrejevo istorijoje "Kusaka" dupriešingos pradžios. Pirmasis iš jų - žmonės, kurie įveikė šlykščią šunį, išmeta akmenis, juokėsi ir važiavo iki beprotybės. Kusaka dabar bijo žmonių, kurie neturi gailesčio. Kitas yra šeimos narys, kuris apsaugojo agituotą šunį. Žmonės galėjo pamatyti gerą širdį už švilpstančio veido ir davė gyvūnų vilties, kad ne visi žmonės neteko savo gailesčio. "Kusak" gali būti laikomas pagrindu parašyti gerą kompoziciją. Labdara ir užuojauta jame yra atskleisti iki galo. Šioje istorijoje autorius mums parodo, ką turėtume atrodyti. Ši šeima yra žmonijos ir gerumo tvirtovė. Kas yra užuojauta? Šis apibrėžimas yra už linijų, apibūdinančių dosnų žmonių veiksmą šuniui.

gailestingumas ir užuojauta

Labdara literatūroje

A. Vladimirovas pasakoja apie savo herojus. Tuo piemens Nikolajus Savushkina sirgo dukra. Ji buvo labai serga trečius metus ir buvo skausmas organizme. Vieną dieną, matydamas stepių antilopės, Savushkin supratau, kad tai buvo jo vienintelis šansas padėti savo dukrą, nes galite padaryti taupymo medicinos antilopių ragai. Savushkin su šautuvu nusprendžia eiti į ieškant žvėries slėnyje, tačiau medžioklė neatnešė jam norimą gavybą, kaip arti antilopių Savushkin pamačiau ją detenesha. Ganytojas negalėjo šaudyti, nes suprato, kad už antilopę šis kūdikas yra toks artimas ir mielas kaip jo dukra. Jis negalėjo nužudyti tėvų ir palikti vaiką žudyti šiame žiaurus pasaulyje.

Labdara yra vienas iš svarbiausių pažadųžmonijos išlikimas kaip rūšis. Tačiau norint tokį aukštą jausmą duoti, deja, ne visiems. Sielos gailimumas, gailestingumas, gailestingumas įkūnija nuo pat vaikystės, įskaitant tėvų asmeninį pavyzdį. Šių savybių formavimą taip pat veikia visuomenė, aplinkiniai žmonės, draugai.

Kas yra užuojauta? Sudėtingumo samprata, paremta Andrejevo istorija ar Vladimiro Vladimirovo istorija, padės rasti atsakymą į šį klausimą.

Ką turėčiau daryti?

Gana teisėtas klausimas: "Ką turėčiau daryti?". Netekę gailestingumo ir užuojauta, mes negalime egzistuoti. Būti vieni šiuolaikinėje visuomenėje yra neįmanoma, nes siekiame taikos gyvenimo, o ne žiaurios išlikimo.

Kas yra užuojauta?"Pasirodo mokyklos programoje nėra atsitiktinis. Vaikuose jie ugdo pagrindines savybes: būti maloniais, gailestingi, padėti artimui, kad nebūtų abejingi, kas vyksta. Savo širdyse jie auga nepasitikėjimas žiaurumu ir vienatve. Kiekvienas vaikas nuo vaikystės turėtų jaustis dalimi didelio mechanizmo, kuris nustos veikti, jei bent viena dalis nepavyks.

kas yra sąžiningas ryžtas

Išvada

Kas yra užuojauta? Sudėtingumo samprata šia tema turėtų atskleisti giliausią reikšmę svarbiausiems rašytojo ir skaitytojo jausmui. Šis samprotavimas turi eiti nuo širdies, priklausomai nuo gyvenimo ir skaitytojų patirties. Nereikia mechaniškai perrašyti kitų žmonių minčių. Taigi mes ne mokysime jausti, gailestingumo ar gailesčio. Atminkite, kad kai mes be abejo praeisime, nieko gero nepadarysime. Galų gale, vieną kartą mums sunkioje momentu taip pat nebus parodyti užuojautą.

Labdara turėtų būti kiekviename. Ne tik mūsų keturkojus draugus, nes jie yra beginklis jų kilmės, bet ir aplink mus, žmones. Be pasigailėjimo ir užuojautos, mes pasmerkti virsti dvikojus žvėris grobio.

Skaityti daugiau: