/ / Makroekonomikos politika: tipai, tikslai ir uždaviniai

Makroekonomikos politika: tipai, tikslai ir uždaviniai

Makroekonominė valstybės politika yraveiksmai, kuriais siekiama reguliuoti ekonominius procesus siekiant išlaikyti ekonomikos augimo spartą, yra skirti riboti infliaciją ir užtikrinti visišką užimtumą. Pagrindinis makroekonominės politikos uždavinys - subalansuoti nedarbą ir infliaciją.

Fiskalinė makroekonominė politika

Kitu būdu, vadinama tokia politikafinansinis ar biudžetinis. Ji apima pagrindinius valstybės iždo elementus ir yra tiesiogiai susijusi su mokesčiais, biudžetu, pinigų įplaukomis ir valstybės išlaidomis. Rinkos sąlygomis ši politika yra ekonomikos politikos pagrindas. Ši kategorija apima biudžeto, mokesčių, taip pat išlaidų ir pajamų politiką.

Svarbiausia fiskalinės politikos užduotis yraPaieškos metodai ir šaltiniai pinigus valstybės lėšomis, taip pat lėšos, kurios bus padėti pasiekti ekonominės politikos tikslų. Ačiū vykdyti fiskalinės politikos institucijos galėtų reguliuoti pasaulines ekonominius procesus šalyje, palaikyti valiutos stabilumą, Finansai, teikti finansavimą viešajam sektoriui, prisideda prie geresnio naudojimo mokslo, technikos ir pramonės ir ekonomikos potencialą. Su fiskalinės politikos priemonėmis vyriausybė gali paveikti visuminę pasiūlą ir paklausą, taip paveikti situaciją ekonomikos rinkos, atsižvelgiant protivokrizisnye priemones.

Pinigų ir pinigų politika

Ši politika skirta pinigų reguliavimuimasė ir apyvarta valstybėje per tiesioginę nepriklausomą įtaką arba per centrinį banką. Tai veikia ne tik pinigus, bet ir kainas.

Pinigų politikos tikslas yrastabilizuoti, didinti visos ekonomikos sistemos tvarumą ir efektyvumą, užimtumo užtikrinimas, krizės įveikimas ir ekonomikos augimas. Skirtingai nuo fiskalinės pinigų ir pinigų politikos, makroekonominė politika yra siauresnė specializacija, kurią riboja tik pinigų apyvartos stabilizavimas.

Šios politikos tikslai yra užkirsti keliąinfliacija, kainų stabilizavimas, keitimo kursas, perkamoji galia, pinigų pasiūlos reguliavimas, pinigų pasiūla ir paklausa per bankų sistemą.

Pinigų politika yra kieta, kaiYra sumažintas pinigų pasiūla, išmetamų teršalų ribojimas, išlaikomos palankios paskolų palūkanų normos. Politika, kuria siekiama didinti pinigų masę arba ne trukdyti šiam procesui, padedant gauti pigų skolinimą, yra būdinga minkštumu.

Makroekonomikos politika atviroje ekonomikoje

Fiskalinė ir pinigų politika yra valstybės ekonomikos politikos pagrindas. Tačiau yra ir kitų kategorijų.

Suteikia struktūrinę ir investicinę politikąįtaka šalies regioninės ir pramoninės gamybos struktūros formavimui ir keitimui. Tai daro įtaką įvairių pramonės produktų gamybos santykiui. Šios politikos apraiškos yra agrarinė ir pramonės politika.

Socialinė politika užima pirmąją vietąkreiptis į žmonių socialinę apsaugą, užtikrinti pagrindinius gyventojų poreikius, išlaikyti tinkamas gyvenimo sąlygas ir aplinkos apsaugą. Šalia šios politikos yra užimtumo politika, darbo užmokesčio ir pajamų reguliavimas.

Taip pat nusipelno dėmesio užsienio ekonominei politikai, kuri apima ir ekonominius santykius su kitomis valstybėmis.

Skaityti daugiau: