/ / Pagrindinės visuomenės sferos

Pagrindinės visuomenės sferos

Visuomenės sritis yra tvaraus pobūdžio ryšys tarp skirtingų socialinių objektų.

Kiekviena visuomenės sritis savaime apima socialinęinstitucijos, tam tikros žmogaus veiklos rūšys (pvz., religinės, politinės ar švietimo) ir nustatomi santykiai tarp individų.

Pagrindinės visuomenės sferos. Tipai:

 • socialiniai (tautos, tautos, klases, lyties ir amžiaus grupes ir kt.);
 • ekonominiai (produktyvūs santykiai ir jėgos);
 • politiniai (partijos, valstybės, socialiniai ir politiniai judėjimai);
 • dvasinis (moralė, religija, menas, mokslas ir švietimas).

Socialinė sritis

Socialinė sritis yra santykių rinkinys,įmonės, pramonės šakos ir organizacijos, kurios yra susijusios ir lemia visuomenės lygį bei gyvenimą ir jo gerovę. Šiai sričiai, visų pirma, remiamasi paslaugomis - kultūra, švietimas, sveikata, fizinė kultūra, socialinė apsauga, viešojo maitinimo paslaugos, keleivių transportas, viešosios paslaugos, ryšiai.

"Socialinės sferos" sąvoka turi skirtingą reikšmę,bet jie visi yra susiję. Sociologijoje - tai yra visuomenės sritis, į kurią įeina įvairios socialinės bendruomenės ir glaudūs ryšiai tarp jų. Politikoje ir ekonomikoje - tai pramonės, organizacijų ir įmonių grupė, kurios užduotis yra gerinti visuomenės gyvenimo lygį.

Ši sritis savaime apima skirtingas socialines visuomenes ir jų santykius. Užimdamas tam tikrą padėtį visuomenėje, asmuo įeina į skirtingas bendruomenes.

Ekonominė sritis

Ekonominė sritis yra santykių rinkinystarp žmonių, atsiradimas dėl įvairių materialiųjų prekių kūrimo ir judėjimo; Tai yra paslaugų ir prekių mainų, gamybos, vartojimo ir platinimo sritis. Materialinis turtas yra gamybos ir platinimo būdas, kuris lemia ekonominių santykių ypatumus.

Pagrindinis šios visuomenės srities uždavinys yra išspręsti tokius klausimus kaip "Ką, kaip ir kam gaminti?" ir "kaip suderinti vartojimo ir gamybos procesus?".

Ekonominės visuomenės sferos struktūra susideda iš:

 • produktyvios jėgos - darbas (žmonės), įrankiai ir darbo gyvenimo objektai;
 • gamybos santykiai - tai prekių gamyba, jos platinimas, tolesnis mainus ar vartojimas.

Politinė sritis

Politinė sritis yra žmonių, kurie yravisų pirma tiesiogiai susijusi su valdžios institucijomis ir užsiima bendros saugumo užtikrinimu. Galima išskirti šiuos politinės srities elementus:

 • politinės institucijos ir organizacijos - revoliuciniai judėjimai, socialinės grupės, pirmininkavimas, partijos, parlamentarizmas, pilietybė ir kt .;
 • politiniai bendravimo būdai - įvairių dalyvių politiniame procese sąveikos formos ir ryšiai, jų santykiai;
 • politines normas - moralines, politines ir teisines normas, tradicijas ir papročius;
 • ideologija ir politinė kultūra - politinės idėjos, politinė psichologija ir kultūra.

Dvasinė sfera

Dvasinė sritis yra nematerialiųjų ir idealių formacijų sritis, į kurias įeina įvairios religijos, moralės ir meno vertybės ir idėjos.

Šios visuomenės sferos struktūra apima:

 • moralė - idealų sistema, moralinės normos, veiksmai ir vertinimai;
 • religija - skirtingos pasaulėžiūros formos, pagrįstos tikėjimu Dievo jėgai;
 • menas - žmogaus dvasinis gyvenimas, meno suvokimas ir pasaulio meistriškumas;
 • švietimas - ugdymo ir auklėjimo procesas;
 • teisës - normos, kurias palaiko valstybë.

Visos visuomenės sferos yra glaudžiai tarpusavyje susijusios

Kiekviena sritis turi savarankišką nepriklausomybę, tačiau tuo pat metu bet kuri iš jų glaudžiai bendradarbiauja su kitais. Tarp visuomenės sferos ribos yra skaidrios ir neryškios.

Skaityti daugiau: