/ / Valstybinis verslo reguliavimas. Svarbiausi dalykai

Valstybinis verslumo reguliavimas. Svarbiausi dalykai

Valstybinis verslo reguliavimasveikla reglamentuojama Rusijos Federacijos Konstitucija. Būtent šis dokumentas nustatė laisvės verslo sektoriuje principą gali turėti tam tikri valstybės siekiant apsaugoti konstitucines teises, moralę, gyvenimo, saugos, sveikatos, interesus ir laisves kitiems asmenims, nacionalinės gynybos ir valstybės saugumo apribojimus.

valstybės veiklos reguliavimas
Valstybinis verslo reguliavimasveikla yra nukreipta į tam tikrų organizacijų, vykdančių ekonominę, finansinę ir mokesčių politiką, veiklos vykdymą valstybės vardu. Tai taip pat reikalinga viešųjų interesų realizavimui ir kuriant palankias sąlygas ūkio subjektų veikimui.

Valstybinis verslumo reguliavimas atlieka tam tikras užduotis. Jie yra tokie:

- užtikrinti pakankamą užimtumo lygį;

- apsaugoti piliečių sveikatą ir gyvenimą;

- aplinkos apsaugai;

- remti verslumo veiklą;

- specialiuose renginiuose, kuriais siekiama apsaugoti verslo sektoriaus teises.

formos valstybinio verslo veiklos reguliavimo
Verslo veiklos valstybinio reguliavimo formos yra šios pagrindinės grupės:

- Naudojant tiesioginius metodus, prie skaičiauskurios apima valstybinę verslo sektoriaus kontrolę, verslo subjektų registraciją, apmokestinimą, tam tikrų rūšių veiklos licencijavimą.

- Naudojant netiesioginius metodus,numatoma naudoti ekonomines priemones, kurios turi įtakos ekonominiams santykiams verslo sektoriuje, sukuriant tam tikras sąlygas, turinčias reikšmingą įtaką subjektų elgesio motyvacijai. Tokių metodų esmė yra lengvatinis skolinimas, prognozavimas, planavimas, mokesčių lengvatų suteikimas ir savivaldybių (valstybinė) tvarka.

techninis verslo veiklos reguliavimas
Techninis verslo reguliavimasveikla pasikeitė anksčiau Rusijoje veikiančių paslaugų ir produktų standartizavimo ir sertifikavimo sistemoje. Norint reguliuoti šį reguliavimo mechanizmą, valstybės įstatymas įsigaliojo. Šis procesas apima tris santykių sritis ir yra nustatomas atsižvelgiant į teisinę padėtį gamybinių procesų privalomų reikalavimų formavimui ir taikymui bei gatavų gaminių atitikties tam tikriems standartams vertinimą.

Valstybinis verslo reguliavimasveikla, vykdanti minėtas užduotis ir veiklą, prisideda prie palankių ekonominių sąlygų verslo subjektų veikimui.

Skaityti daugiau: