/ / Organizacijų klasifikacija

Organizacijų klasifikavimas

Pakalbėkime apie organizacijas. Tiksliau - mes sužinome, kokia yra organizacijų klasifikacija. Formos priklauso nuo tikslų: asociacijos, korporacijos ir bendruomenės. Jie gali būti formalūs ar neoficialūs. Pirmieji kyla spontaniškai, tačiau yra nuolatinė sąveika tarp jos narių. Kiti turi teisę į juridinio asmens, jie oficialiai įregistruota ir nurodyta tikslai dokumentuose (lis), operacija - į nuostatas ir reglamentus, nustatančius teisės ir pareigos kiekvienam nariui.

Organizacijų klasifikacija paprastai atitinka šiuos kriterijus:

- nuosavybės forma (viešoji arba privati, savivaldos ar viešoji);
- organizacinė ir teisinė forma;
- tikslo paskirtis (paslaugos, atliktas darbas, gamyba);
- gamybos apibūdinimas ir jo plotis;
- pobūdis (gamyba, mokslas, mokslas ir gamyba);
- gamybos etapai, jų skaičius (vienvietis ar daugiapakopis);
- vieta (viena teritorija, vienas geografinis taškas, keli taškai).

Naujoviškų organizacijų klasifikacija, aspektai:

- organizacijos profilis;
- organizacijos specializacijos lygį;
- naujovių ciklo etapai ir jų skaičius.

Remiantis šiais aspektais, inovacinių organizacijų klasifikacija suskirstyta į šiuos tipus:

- rinkodaros organizacija (rinkos segmentavimas, pardavimas, reklama ir kt.);
- mokslinių tyrimų centrai, MTP (eksperimentinė veikla, mokslinė veikla, naujovės ir aprobavimas);
- dizaino organizavimas (projektavimas, bandinių bandymas ir kt.);
- dizaino ir technologijų organizavimas (gamybos sistemų kūrimas ir gamyba, atsižvelgiant į išteklių suvartojimo mažinimą);
- statybų ir įrengimo organizavimas (projektavimo, įvertinimo dokumentai ir naujų technologijų diegimas);
- medžiagą teikianti bendrovė (veiksmingumo analizė ir standartizavimas);
- įmonė (bendrovė, bendrovė) kurti siūlomus naujus produktus su serijine gamyba ir rinkodara;
- paslaugų organizavimas (paslaugų kokybės valdymas);
- remonto organizavimas (priežiūra pagal sutartį);
- moksliniai parkai (esantys šalia pagrindinių didelių mokslo centrų).

Ekonominių organizacijų klasifikacija:

- korporacijos (mokslo institucijų sąjungos ir pramonės įmonės, tikslas - padidinti veiklos efektyvumą);
- finansinės ir pramoninės grupės (organizacinė struktūra, vienijanti bankus ir įmones, tikslas - didinti konkurencingumą);
- laikymas (kelių įmonių, kurių viena veikla yra viena, didžiausia ir galinga, grupavimas).

Ekonominių organizacijų klasifikacija: pagal dydį, nuosavybės formą, narystę pramonėje, pagal sezoniškumą.

Klasifikacija pagal dydį:

- didelis;
- vidurkis;
- mažas ir mikro.

Organizacijų klasifikacija pagal nuosavybės formą:

- grupė;
- privati;
- nuoma;
- visuomenei;
- savivaldybės;
- Valstybė.

Klasifikacija pagal sektorius:

- transportas;
- prekyba;
- žemės ūkio;
- pramoninis.

Organizacijų klasifikacija pagal sezoniškumą:

- Sezoniniai veiksniai yra jautrūs;
- Sezoniniai veiksniai neturi įtakos.

Be pagrindinių išvardytų, yra daugybė kitų funkcijų, kurias organizacijos gali klasifikuoti.

Visuomeninės organizacijos atitinka savo narių socialinius interesus ir poreikius: blokus, sąjungas, politines partijas, žmogaus teisių organizacijas.

Vietos ir federalinio lygmens valdžios institucijos (pareigūnai) gavo vyriausybinių organizacijų statusą, jie yra nustatyti Prezidento ir Konstitucijos nutarimuose.

Tai yra klasifikacija, pagal kurią organizacijos suskirstomos pagal įprastas, panašias charakteristikas, o tai savo ruožtu leidžia analizuoti veiklą ir reguliuoti valdymą.

Skaityti daugiau: